ES ketina palengvinti SVV sąlygas, supaprastinant 10 labiausiai apsunkinančių ES teisės aktų

Apie 1000 verslo įmonių ir verslo organizacijų yra įvardinusios 10 labiausiai apsunkinančių ES teisės aktų. 20,8 mln. Europos SVV įmonių sukuria 85% naujų darbo vietų Europoje. Laikantis principo „pradėkime nuo mažų“, Europos Komisija teikia ypatingą dėmesį SVV reguliavimui siekiant didinti darbo vietų skaičių Europoje. Po ilgų konsultacijų SVV įmonės įvardino 10 jų veiklą labiausiai apsunkinančių ES teisės aktų. Šių konsultacijų ir diskusijų tikslas buvo patikrinti, ar ES teisės aktai trukdo darbo vietų kūrimui, taip pat atpažinti pagrindinius trukdžius ir imtis reikalingų veiksmų.

Remiantis paskelbtais rezultatais, SVV susiduria su didžiausiais sunkumais bei kaštais dėl taisyklių susijusių su REACH cheminių medžiagų teisės aktų, PVM, gaminių saugumu, profesinių kvalifikacijų pripažinimu, informacijos apsauga, teisės aktų atliekų, darbo rinkos, viešųjų pirkimų srityje ir dėl atnaujinto ES muitinės kodekso.

Šie ES teisės aktai buvo pripažinti labiausiai apsunkinančiais SVV įmonių veiklą:

-REACH (Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimas)

-PVM- pridėtinės vertės mokestis

-Bendras produktų saugos ir rinkos priežiūros paketas

– Profesinių kvalifikacijų pripažinimas

-Atliekų vežimas –atliekų teisės aktai; atliekų ir pavojingų atliekų sąrašas

-Darbo rinką reguliuojantys teisės aktai

-Informacijos apsauga

– Darbo laikas

-Kelių transporto priemonėse naudojami tachografai (dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių)

-Viešųjų pirkimų procedūros

– Atnaujintas ES muitinės kodeksas

Daugelyje kitų sričių Europos Komisija jau ėmėsi veiksmų lengvinant teisės aktus.

Smulkaus verslo įmonės vertina kaip vieną sėkmingiausių teisinių patobulinimų- neatidėliotinus apmokėjimo terminus pagal Vėluojančių apmokėjimų direktyvą, įsigaliojusią kovo 16 d.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6476&lang=en&title=Commission-wants-to-simplify-life-for-SMEs-by-easing-the-top-10-most-burdensome-EU-laws

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė