ES įteikė apdovanojimus už originaliausius ir novatoriškiausius konkursui „RegioStars“ pateiktus regioninius projektus

Net du iš šešių 2010 m. konkurso „RegioStars“ laimėtojų – iš Lietuvos. Apdovanojimai lietuviams įteikti už interneto svetainę, kurioje informuojama apie visas galimybes šalyje gauti ES struktūrinių fondų paramą, ir aljanso „Langas į ateitį“ projektą, kurio tikslas – didinti Lietuvos piliečių kompiuterinį raštingumą. Apdovanojimus – krištolo prizus – nugalėtojams įteikė už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas.

Nuo 2008 m. konkurso „RegioStars“ apdovanojimai kasmet teikiami už geriausius Europos Sąjungos regioninės politikos, kuria siekiama mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus, lėšomis finansuojamus projektus. Visų Europos Sąjungos regionų prašoma teikti konkursui projektus, kuriems lėšų skirta iš Europos plėtros fondo, Europos socialinio fondo arba Sanglaudos fondo. Šiemet konkursui pateikti 87 projektai.

2007-2013 m. Europos Sąjunga regioninei politikai skyrė 308 mlrd. eurų.

Daugiau pinigų skiriama tik bendrajai žemės ūkio politikai. 80 % šios sumos skiriama daugiausiai sunkumų patiriantiems regionams, tačiau Europos Sąjungos parama gali pasinaudoti ir visi kiti regionai, norintys tapti konkurencingesniais ir patrauklesniais.

Pagalba teikiama naudojantis trimis specialiomis priemonėmis. Sanglaudos fondo lėšos skiriamos valstybėms narėms, kurių BVP vienam gyventojui mažesnis negu 90 % ES vidutinio bendrojo vidaus produkto (didžioji dalis šių valstybių narių – vėliausiai į Europos Sąjungą įstojusios šalys). Šio fondo lėšomis finansuojami transporto ir aplinkos projektai. Europos socialinio fondo lėšos skiriamos profesiniam rengimui, užimtumo ir integracijos į darbo rinką skatinimui.

Būtent šio fondo lėšos suteikė galimybę Lietuvoje įgyvendinti šių metų konkurso apdovanojimą pelniusią suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo iniciatyvą. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos, be kita ko, naudojamos transporto infrastruktūroms, MVĮ, moksliniams tyrimams, švietimui ir kultūrai remti. Vienam iš projektų, už kuriuos įteiktas apdovanojimas, – Belgijos kasyklų pertvarkymo projektui – iš ERPF skirta 3,2 mln. eurų.

Apdovanojant geriausius regioninius projektus siekiama skatinti kitus regionus imtis novatoriškų iniciatyvų naudojantis ES fondų parama. Į 2011 m. konkursą „RegioStars“ galima registruotis jau dabar (kandidatūrų teikimo terminas – liepos 16 d.).

Šaltinis: http://ec.europa.eu/news/regions/100521_lt.htm

Informaciją pateikė
Daiva Vyšniauskienė
Kauno PPA rūmai