ES ir JAV derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (ES ir JAV verslo sektorių atstovų komentarai dėl reglamentavimo /standartų suartinimo)

2011 metais per kasmetinį ES-JAV vadovų susitikimą buvo nuspręsta įkurti dvišalę aukšto lygio darbo grupę, kuriai buvo duota užduotis parengti rekomendacijas, kokios apimties susitarimas tarp ES ir JAV labiausiai paskatintų abiejų pusių verslo plėtrą ir ekonominį augimą.

2013 m. vasario 13 d. pasirodžiusioje minėtos grupės ataskaitoje rekomenduojama pradėti  derybas dėl ambicingo ES-JAV susitarimo, kuris turėtų apimti:

1. Abipusį prekių, paslaugų, investicijų ir viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą;
2. Mechanizmus, kaip suderinti ES ir JAV reguliacinius režimus/standartus;
3. Būdus pasaulinės prekybos taisyklėms bei principams atnaujinti.  Šioms rekomendacijoms pritarė tiek ES vadovai, tiek JAV prezidentas B. Obama.

Dabar ES ir JAV vykdo vidaus administracines procedūras dėl derybų pradžios. Planuojama, kad derybos bus oficialiai pradėtos 2013 m. birželio 15 d., per kasmetinį ES-JAV vadovų susitikimą. Derybos bus sunkios, tačiau jei šalims pavyktų susitarti, ES ir JAV atremtų kylančių ekonomikų- Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir kt. – ekonominį spaudimą ir liktų pasaulinėmis lyderėmis, diktuojant pasaulinės prekybos taisyklių vystymosi tendencijas, duotų dvišalę naudą verslo plėtrai ir visuomenės gerovės augimui.   

Pagrindinė problema derybose- europietiškų ir amerikietiškų techninių reglamentų/standartų skirtumai. Tiek ES, tiek JAV dėl to vyksta daug verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų nevyriausybinių grupių susitikimų, ruošiami įvairūs dokumentai, prognozės.

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė