ES ir Filipinai pradeda derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo

„Derybų su Filipinais pradžia bus svarbus žingsnis plėtojant ES ir Filipinų santykius ir dar vienas ES įsipareigojimo Pietryčių Azijai įrodymas.“ Šiandien už ES prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström ir Filipinų prekybos ir pramonės valstybės sekretorius Gregorys Domingo susitarė pradėti derybas dėl ES ir Filipinų laisvosios prekybos susitarimo (LPS).

Abi Šalys siekia sudaryti susitarimą, apimantį labai įvairius klausimus, tarp jų – muitų ir kitų kliūčių prekybai , paslaugoms ir investicijoms panaikinimas, galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip pat papildomos konkurencijos srities taisyklės ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Į būsimą susitarimą bus įtrauktas ir išsamus skyrius, kurio paskirtis – užtikrinti, kad glaudesni ES ir Filipinų ekonominiai ryšiai būtų vystomi išvien su aplinkos apsauga ir socialine plėtra.

„Derybų su Filipinais pradžia bus svarbus žingsnis plėtojant ES ir Filipinų santykius ir dar vienas ES įsipareigojimo Pietryčių Azijai įrodymas“, – kalbėjo už ES prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. „Pastaraisiais metais Filipinai tapo viena sparčiausiai augančių ekonomikų regione. Turime užtikrinti, kad mūsų įmonėms būtų sudarytos tinkamos sąlygos išnaudoti didžiulį 100 mln. vartotojų rinkos potencialą.“

Pirmąjį derybų etapą numatoma surengti Filipinuose, pirmą 2016 m. pusmetį.

Pagrindiniai faktai

Filipinai yra viena iš dešimties Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narių, regione šios šalies ekonomika užima penktą vietą, be to, Filipinai yra antra pagal dydį ASEAN rinka. Filipinai taip pat yra penktoji ASEAN šalis, pradėjusi derybas su ES dėl dvišalio laisvosios prekybos susitarimo.

Visos ASEAN ekonomika užima aštuntą vietą pasaulyje, be to, ASEAN yra trečia pagal dydį ES prekybos už Europos ribų partnerė (po JAV ir Kinijos). 2013 m. dvišalė ES ir ASEAN prekyba prekėmis ir paslaugomis siekė 235 mlrd. EUR.

2007 m. pradėtos derybos su ASEAN dėl tarpregioninio LPS 2009 m. sustabdytos ir pradėtos dvišalės derybos. Šie dvišaliai LPS sumanyti kaip sudedamosios būsimo tarpregioninio susitarimo dalys. Iki šiol ES yra baigusi derybas dėl dvišalių susitarimų su Singapūru (2014 m.) ir Vietnamu (2015 m.).

Filipinai yra šešta pagal dydį ASEAN priklausanti ES prekybos partnerė, o pasaulyje ši šalis užimą 44-ą vietą. 2014 m. ES į Filipinus eksportavo prekių už 6,8 mlrd. EUR, o importas iš Filipinų į ES sudarė 5,7 mlrd. EUR. Dėl to Filipinai tapo ketvirta pagal dydį ES prekybos partnere. ES į Filipinus daugiausia eksportuoja transporto įrangą (31 proc.), mašinas (15 proc.), maisto produktus (13 proc.), chemines medžiagas (11,5 proc.) ir elektroninius komponentus (11 proc.). Filipinai į ES daugiausia eksportuoja biuro ir telekomunikacinę įrangą (45 proc.), mašinas (15 proc.), maisto produktus (12,5 proc.) ir optinius ir fotografijos prietaisus (11 proc.).

2013 m. ES ir Filipinų tarpusavio prekyba paslaugomis sudarė 3 mlrd. EUR.

ES taip pat yra didžiausia investuotoja Filipinuose – tiesioginių užsienio investicijų srautas į šią šalį viršija 6,2 mlrd. EUR.

ES ir Filipinų santykius šiuo metu reglamentuoja 2012 m. pasirašytas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Be to, nuo 2014 m. pabaigos Filipinams taikomos didesnės prekybos lengvatos, kurias ES suteikė pagal Bendrąją lengvatų sistemą (BLS)+.

Plačiau