ES ekonomikos valdymas. Komisija nustato artimiausius ES ekonomikos augimo prioritetus

Europa turi visapusiškų atsako į krizę priemonių ir Europos ekonomikos augimo spartinimo planą. Dabar būtina darniai sutelkti pastangas ir laikytis prioritetų. Būtent tokias gaires šiandien pateikia Komisija. Metinėje augimo apžvalgoje nurodoma aiški per ateinančius metus Europos įgyvendinsimų priemonių kryptis ir dešimt neatidėliotinų veiksmų, skirtų makroekonominiam stabilumui ir fiskaliniam konsolidavimui, struktūrinėms reformoms ir ekonomikos augimą skatinančioms priemonėms. Metine augimo apžvalga pradedamas pirmasis vadinamasis Europos semestras, pakeičiantis vyriausybių taikomus ekonomikos ir fiskalinės politikos formavimo būdus. Pasiekus sutarimą Europos Vadovų Taryboje, rekomendacijos bus įgyvendinamos tiek valstybių narių politika, tiek nacionaliniais biudžetais. Pirmą kartą valstybės narės ir Komisija kartu išsamiai aptars makroekonominio stabilumo, struktūrinių reformų ir ekonomikos augimo skatinimo priemones.
Daugiau informacijos:
Informaciją pateikė:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas