EP ragina naikinti bendros skaitmeninės rinkos kliūtis

EP ragina naikinti bendros skaitmeninės rinkos kliūtisAntradienį priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje dėl skaitmeninės rinkos plėtros raginama pašalinti elektroninės prekybos kliūtis ES, uždrausti nepagrįsto geografinio blokavimo praktiką ir kainų diskriminaciją, taip pat skatinti naujoves ir geriau reglamentuoti dalijimosi ekonomiką.

„Užtikrinome, kad ši rezoliucija atspindėtų tolesnes vartotojų apsaugos ir konkurencingos Europos socialinės rinkos ekonomikos plėtros kryptis „, – pažymėjo EP Vidaus rinkos komiteto pranešėja Evelyne Gebhardt (Socialistai ir demokratai, Vokietija)

„Europa jau pražiopsojo dvi inovacijų bangas: socialinių tinklų ir dalijimosi ekonomikos. Jei nenorime pražiopsoti kitos bangos, turime reaguoti į daiktų internetą, didelius duomenų rinkinius ir įrenginių komunikavimą. Šios naujovės gali radikaliai pakeisti mūsų ekonomiką, todėl galiojančios taisyklės turi į jas atsižvelgti“, – teigė EP Pramonės komiteto pranešėja Kaja Kallas (Liberalai ir demokratai, Estija).

Ragindami „sukurti tikrą tarpvalstybinės elektroninės prekybos rinką”, europarlamentarai siūlo sudaryti palankias sąlygas inovacijų klestėjimui, naujų įmonių kūrimuisi bei plėtrai, tuo tikslu plėtojant elektroninės valdžios paslaugas ir ES bei šalių lygmens finansavimą. Kartu EP pažymi poreikį plėtoti naujausias technologijas, tokias kaip dideli duomenų rinkiniai, debesijos kompiuterija, daiktų internetas ar trimatis spausdinimas.

Galimybė apsipirkti internetu ES rinkoje neturi būti ribojama pagal vartotojo adresą ar kredito kortelės išdavimo šalį, įsitikinę europarlamentarai. Jie ragina uždrausti tokią nepagrįstą praktiką, taip pat nesąžiningą kainų diskriminaciją pagal geografinę vietovę. EP nariai siūlo užtikrinti laisvą teisėtai internetu įsigyto turinio, prekių ar paslaugų judėjimą, o kartu vienodą vartotojų apsaugą, nesvarbu ar perkama internetu, ar ne.

Rezoliucijoje nuogąstaujama, kad ES valstybės skirtingai reguliuoja dalijimosi ekonomiką (angl. sharing economy), kurią atspindi tokie nauji verslo modeliai kaip Uber, eBay ar Airbnb. Europos Komisija raginama pasiūlyti priemones užtikrinti šios srities plėtrą, mokesčių skaidrumą bei vartotojų apsaugą.

Neefektyvios siuntų pristatymo paslaugos “sudaro esmines kliūtis tarpvalstybinei elektroninei prekybai kai kuriose valstybėse narėse”, pažymi EP nariai. Jie ragina Europos Komisiją pasiūlyti išsamų šios srities veiksmų planą ir ištaisyti šią problemą „vadovaujantis Europos bendrosios rinkos perspektyva”.

Rezoliucijai pritarė 551 EP narys, 88 nepritarė, o 39 susilaikė. Ji prisidės prie 16 teisėkūros pasiūlymų, kuriuos Europos Komisija planuoja pateikti šiemet siekdama paskatinti skaitmeninės rinkos ES plėtrą.