Enterprise Europe Network teikiama pridėtinė vertė Europos įmonėms

Enterprise Europe Network (EEN) per pirmuosius tris veiklos metus pasiekė milijonus įmonių, kaip teigiama pažangos ataskaitoje, tačiau vis dar išlieka potencialas tolimesniam augimui.
Tinklo trijų metų ataskaita rodo, kad tinkle veikiančių partnerių veikla yra gera ir įsibėgėja. „Atsižvelgiant, kad tinklas veikia šiek tiek daugiau nei tris metus, pasiekta neįtikėtinų tikslų ne tik užtikrinant tinklo veiklos tęstinumą, bet ir sudarant galimybę augti taikant naujas priemones bei iškeliant naujas užduotis“, – teigė Joanna Drake, Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ES direktorė mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo skatinimui, metinėje tinklo konferencijoje, vykusioje Varšuvoje rugsėjo mėnesį.
Pagrindiniai rezultatai apima vietinių renginių organizavimą 19 tūkst. MVĮ, kuriuose dalyvavo daugiau nei 742 tūkst. dalyvių, pagalbą 5 tūkst. įmonių pasirašant verslo, technologinio ar mokslinių tyrimų bendradarbiavimo sutartis ir apie 375 tūkst. įmonėms pateiktų atsakymų ES temomis. Informacija taip pat teikta 5,7 mln. įmonių.
Nuo veiklos pradžios tinklas išsiplėtė į 50 šalių, taip padidindamas galimybę įmonėms plėstis naujose rinkose.
Konkurencingumo ir inovacijų vykdančiosios agentūros (EACI) direktorius Patrick Lambert sakė: „Šie rezultatai, kartu su Europos Parlamento ir šalių narių grįžtamuoju ryšiu, rodo, kad tinklas veikia ypač gerai ir auga. Mes turime puikų pagrindą tolimesniam paslaugų gerinimui ir galime pasiekti dar daugiau MVĮ“.
525 tinklo partnerių pateikti duomenys rodo, kad tinklo pagrindinė pridedamoji vertė sukuriama teikiant patarimus įvairiose srityse: finansavimo klausimais – 41 193 (41%); verslo apžvalgos – 25 193 (25%); technologinės apžvalgos – 20 282 (20%) ir paslaugos intelektinės nuosavybės teisių srityje – 14 258 (14%).
Kadangi tinklas 2011 m. pradėjo kitą plėtros etapą, jis sieks tapti dar svarbesniu partneriu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jis taip pat bus labai svarbus Europai siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kaip nurodyta Europos ekonomikos ir augimo strategijoje „Europa 2020“, bei padedant MVĮ pasinaudoti moksliniams tyrimams skirtu finansavimu pagal ES programą „Horizontas 2020“.
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas