Enterprise Europe Network partneriai Suomijoje: pagalba MVĮ plėtojant veiklą užsienio šalyse yra Šiaurės šalių vienas iš prioritetinių tikslų

„Internacionalizacija yra mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo būdas, tokiose mažose šalyse, kaip mūsų, o pagalbos teikimas vykdant šią veiklą yra viena iš vertingiausių paslaugų, kurias mes galime suteikti“, – teigia Hanna Heikkinen, Enterprise Europe Network priklausančių organizacijų koordinatorė Suomijoje, dirbanti Užimtumo ir ekonomikos ministerijoje Helsinkyje.

Kaimyninės šalys, tokios kaip Švedija ir Rusija, yra labai patrauklios Suomijos MVĮ, kurios taip pat vis daugiau domisi besivystančiomis rinkomis – Brazilija ir Indija. Be informacinių ir komunikacijos technologijų (IKT) sektoriaus, Suomijos MVĮ yra aktyvios įvairiose srityse: aplinkosauga, žemės ūkio produktai, biotechnologijos, vaistai ir kosmetika, o Suomijos Enterprise Europe Network priklausančios organizacijos aktyviai dalyvauja susijusiose tinklo sukurtose sektorinėse grupėse.

Enterprise Europe Network priklausančios organizacijos Suomijoje pastoviai organizuoja įmonių verslo misijas į užsienio šalis ir verslo kontaktų renginius. Vieni sėkmingiausių pavyzdžių: Suomijos MVĮ dalyvavimas Barselonoje vykstančiame „World Mobile Congress“ ir 2011 m. verslo misija į Latviją ir Lietuvą, organizuota kartu su Enterprise Europe Network priklausančiomis organizacijomis tose šalyse. Pastarąją sekė Lietuvos turizmo sektoriaus MVĮ vizitas į Suomiją, po kurio jau sudarytos šešios tarpvalstybinio bendradarbiavimo sutartys.

„Buvo malonu bendradarbiauti su Enterprise Europe Network kolegomis Latvijoje ir Lietuvoje“, – teigia Miia Hänninen, Enterprise Europe Network projekto vadybininkė, dirbanti organizacijoje „ELY-Centre“ Pietvakarių Suomijoje.

Suomijoje veikiančios Enterprise Europe Network organizacijos glaudžiai bendradarbiauja su suinteresuotomis grupėmis ir savo šalyje, tokiomis kaip Suomijos technologijų ir inovacijų paramos agentūra „Tekes“ bei Suomijos pramonės konfederacija.

„Mes bendradarbiaujame įvairiais būdais siekdami užtikrinti, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų aukščiausios kokybės“, – teigia H. Heikkinen. Glaudūs kontaktai su Helsinkyje įsikūrusia Europos cheminių medžiagų agentūra, Enterprise Europe Network darbuotojams Suomijoje leidžia informuoti MVĮ apie cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimus bei artėjančius terminus.

Enterprise Europe Network priklausančių organizacijų Suomijoje sąrašą rasite:
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FI/

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas