Energijos taupymo ir aplinkosaugos politika Europos Sąjungoje bus įgyvendinama statant tausojančius namus

2012 m. balandžio 19 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), surengė nemokamą seminarą „Tausojantis namas – energijos taupymo ir aplinkosaugos politika Europos Sąjungoje“.
Seminaro metu valstybės įmonės „Energetikos agentūra“ vyr. specialistas Tadas Norvydas pristatė Europos Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo strategiją. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo, statybos produktų ir proceso normavimo skyriaus vyr. specialistas Tomas Baranauskas supažindino seminaro dalyvius su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (2010/31/ES) pakeitimais ir naujausiais reikalavimais. Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis kalbėjo apie pasyvaus namo standarto raidą Lietuvoje bei pristatė Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos veiklą. Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto vyr. mokslo darbuotojas Dr. Edmundas Monstvilas supažindino su mažai energijos vartojančių pastatų techniniais reikalavimais, o VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centro direktorius Dr. Darius Biekša pristatė nesenai įkurto centro veiklą bei atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pastatuose galimybes.
Seminare dalyvavo apie 50 atstovų iš daugiau nei 40 įmonių ir organizacijų, kurie aiškinosi energijos beveik nevartojančių pastatų statymo kaštus, investicijų atsiperkamumą, užsienio patirtį, Lietuvoje kylančias problemas bei tendencijas.
Pranešimai
Europos Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo strategija
Valstybės įmonės „Energetikos agentūra“ vyr. specialistas Tadas Norvydas
Europos Sąjungos pastatų energinio naudingumo direktyvos (2010/31/ES) pakeitimai ir naujausi reikalavimai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektavimo, statybos produktų ir proceso normavimo skyriaus vyr. specialistas Tomas Baranauskas
2010/31/ES direktyvos įgyvendinimo aspektai ir pasyvaus namo standarto raida Lietuvoje
Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis
Mažai energijos vartojančių pastatų techniniai reikalavimai
Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto vyr. mokslo darbuotojas Dr. Edmundas Monstvilas
Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas pastatuose
VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centro direktorius Dr. Darius Biekša