EIF ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų sutartį dėl 25 mln. eurų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms finansuoti

Europos investicijų fondas (EIF) ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų sutartį, įgyvendinamą pagal JEREMIE iniciatyvą, pagal kurią bus apdraustos smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) teikiamos Šiaulių banko paskolos.
Pagal šią sutartį Šiaulių bankas smulkiam ir vidutiniam verslui iš savo resursų suteiks naujų paskolų už 25 mln. eurų (daugiau kaip 86 mln. litų) sumai, o EIF garantuos 80 proc. paskolos dydžio. Šiaulių bankas šias paskolas su EIF garantijomis verslui pradės teikti nuo šių metų spalio mėnesio. Visą lėšų sumą planuojama išskolinti per dvejus metus.
„Portfelinės garantijos verslo paskoloms – tai dar nauja smulkiojo ir vidutinio verslo paramos forma Lietuvoje. Esame tikri, kad naujų kreditavimo galimybių taikymas paspartins verslo plėtrą šalyje, paskatins investicijas. Taikant nustatytus vertinimo kriterijus ir paskolą įtraukus į garantuotą portfelį, dabar finansavimą galės gauti ir tie verslo subjektai, kuriems anksčiau dėl nepakankamo užstato paskola nebūtų suteikta. Kreditų gavėjams ne tik bus palankesni užstato reikalavimai, šių paskolų kaina taip pat bus mažesnė, o ir pats kreditavimo procesas bus greitesnis, nes klientams papildomai nereikės kreiptis dėl garantijų suteikimo“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas.
„Mes labai džiaugiamės pasirašę šią svarbią sutartį su Šiaulių banku. Ši sutartis leis bankui toliau didinti Lietuvos SVV kreditavimo apimtis. Skolinimo sąlygos bus palankios verslininkams, todėl tikimasi, kad tai prisidės prie Lietuvos ekonomikos augimo ateinančius dvejus metus“, – teigia Graham Cope, EIF Regiono vadovas.
Šias paskolas galės gauti Lietuvoje registruoti ir čia savo ūkinę veiklą vykdantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kai šios paskolos nėra finansuojamos pagal kitas Europos Sąjungos ar nacionalines verslo skatinimo programas. Paskolos bus teikiamos ir litais, ir eurais.
Siekiant skatinti verslumą, šis instrumentas įgyvendinamas pagal JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), kuri Lietuvoje finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Kol Šiaulių banke startuos nauja inovatyvi finansų inžinerijos priemonė, klientai gali naudotis kitu Šiaulių banko kartu su EIF sėkmingai vystomu kreditavimo produktu – pasidalintos rizikos paskolomis, kurios taip pat finansuojamos JEREMIE iniciatyva. Šiuo metu Šiaulių bankas įmonėms jau yra suteikęs daugiau kaip 20 mln. eurų (daugiau kaip 70 mln. litų) paskolų ir iki šių metų pabaigos planuoja paskolinti dar antra tiek. Iš viso pagal pernai sausio mėnesį tarp Šiaulių banko ir EIF pasirašytą bendradarbiavimo sutartį labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus suteikta kreditų už 40 mln. eurų (daugiau kaip už 138 mln. litų).

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas