Direktyva dėl motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų išmetamų dujų

Europos Komisijos (EK) Motorinių transporto priemonių techninis komitetas pasiekė bendrą susitarimą, kuriuo numatoma efektyviai spręsti klausimą dėl motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų išmetamų dujų, diegiant direktyvą 2006/40/EB (angl. Mobile Air Conditioning (MAC) Directive). Europos Komisija ir 28 valstybių narių kompetentingos institucijos sutarė, kad nacionalinės valdžios institucijos ir motorinių transporto priemonių gamintojai savo atsakomybės srityse turės surasti efektyvius sprendimus, kurie užtikrintų Europos piliečių saugą, direktyvoje nustatytų klimato tikslų pasiekimą bei gerą vidaus rinkos funkcionavimą ir sąžiningą konkurenciją visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus.

Valstybės narės pripažino, kad dėl motorinių transporto priemonių, kurios neatitinka ES teisės reikalavimų privalės imtis korekcinių priemonių, kurių pagalba būtų vykdomas motorinių transporto priemonių atitikimas, įskaitant dabar rinkoje parduodamų, bet neatitinkančių reikalavimų transporto priemonių išėmimą iš apyvartos, kaip padarė viena valstybė narė.

EK įsipareigoja tęsti diskusijas su valstybėmis narėmis siekiant rasti tinkamus sprendimus.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0012:0018:lt:PDF

Plačiau anglų kalba: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-689_en.htm
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas