Europos Komisija paskelbė Lietuvai skirtą ataskaitą, kurioje analizuojami ekonominiai ir socialiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva. Tai svarbus Europos semestro ciklo dokumentas, į kurį atsižvelgdama Lietuva ruoš nacionalinę reformų programą, kurią pateiks Europos Komisijai balandžio pabaigoje ir kurią įvertinusi Europos Komisija savo ruožtu ES Tarybai pateiks Lietuvai skirtų rekomendacijų pasiūlymą. Šioje ataskaitoje apžvelgiami iššūkiai viešųjų finansų, socialinės politikos, švietimo, sveikatos apsaugos, inovacijų, regioninės politikos, aplinkosaugos bei kitose srityse, ir įvertinama, kaip buvo vykdomos ES Tarybos 2019 m. pateiktos Lietuvai skirtos

Ieškote įkvėpimo atviroms inovacijoms? Kviečiame susipažinti su Lietuvos inovacijų centro ir tarptautinių partnerių atrinktomis sėkmės istorijomis, kaip Europos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) įsitraukia į atvirų inovacijų projektus. Viena iš sėkmės istorijų yra iš Lietuvos – UAB „Deeper“. Istorijos parengtos įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą iniciatyvą INSPIRE, kurios tikslas – ištirti atvirų inovacijų gerąją patirtį ir pritaikyti ją smulkiam ir vidutiniam

Enterprise Europe Network partneriai Brazilijoje kviečia mažas ir vidutines įmones (MVĮ) dalyvauti ES dalinai finansuojamame verslo kontaktų renginyje, kuris vyks FEIMAFE parodos metu, š. m. birželio 19 – 22 dienomis San Paule, Brazilijoje. Pagrindinis renginio dėmesys sutelktas bendradarbiavimui tarp įmonių, besispecializuojančių energijos vartojimo efektyvumo pramonėje (angl. Energy Efficiency in Industry) sprendimuose. Organizatorių atrinktų įmonių 80% kelionės išlaidų bus padengtos programos LCBA (Low Carbon Business Action in Brasil) lėšomis, todėl būtina apie ketinimą dalyvauti pranešti Enterprise Europe Network partneriams Lietuvoje: http://paramaverslui.eu/kontaktai/ Tiksliniai

Sausio 31 - vasario 2 d. Europos įmonių tinklas (angl Enteprise Europe Network), veikiantis Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, rengia verslo misiją apsilankant Paryžiaus prekybos ir pramonės rūmų rengiamoje laivybos parodoje EUROMARITIME ir dalyvaujant verslo kontaktų mugėje. Renginys skirtas jūrinio sektoriaus įmonėms: laivų statybos ir remonto, jūrinės atsinaujinančios energijos, žvejybos, transporto ir logistikos, uosto pramonės bei kitoms  įmonėms, kurių veikla susijusi su jūriniu verslu. Renginio tikslas - suburti smulkias ir vidutines jūrinio sektoriaus įmones, pirkėjus, pardavėjus, galutinius vartotojus, rangovus, sprendimų priėmėjus