Bendrajai rinkai – 20 metų, tačiau kliūčių netrūksta

ES bendroji rinka šiemet švenčia gimtadienį. Prieš dvidešimt metų buvo pašalinta šimtai techninių, teisinių ir biurokratinių kliūčių laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui. Tačiau su ja susiję lūkesčiai vis dar neatitinka tikrovės.

Vidaus rinkos komitetas antradienį pritarė Reginos Bastos (Europos liaudies partija, Portugalija) pranešimui, kuriuo raginama nedelsiant spręsti problemas, susijusias su profesinių kvalifikacijų pripažinimu, tarpvalstybiniu apmokestinimu, sąskaitų atidarymu ir automobilių registravimu užsienyje.

Tarp kitų problemų – įsidarbinimo, verslo steigimo, dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose kitoje šalyje kliūtys.

Pranešime pažymima, kad jos dažniausiai kyla dėl informacijos trūkumo, netinkamai taikomų teisės aktų ar jų netobulumo.

Todėl EP nariai ragina Europos Komisiją ir valstybes nares:

  • Pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;
  • Sukurti naują profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą;
  • Stiprinti jaunimo judrumo programas;
  • Modernizuoti viešąjį administravimą taikant e. valdžios priemones;
  • Paversti svetainę „Jūsų Europa“ „vieno langelio“ portalu, kur būtų teikiama informacija apie bendrąją rinką;
  • Užtikrinti, kad su vidaus rinka susiję teisės aktai į nacionalinę teisę būtų perkeliami tinkamai bei laiku.

Balsavimas plenarinėje sesijoje šiuo klausimu numatytas spalį.