Atsinaujinančiųjų išteklių energija po 2020 m

Atsinaujinančių energijos išteklių rinka mažės, jei Europos Sąjunga (ES) nesiims priemonių, kurios mažintų išlaidas ir skatintų investicijas. Europos Komisija supažindino su galimais būdais, kaip tai padaryti.
ES stengiasi pasiekti užsibrėžtą tikslą iki 2020 m. – 20 % energijos išgauti iš atsinaujinančiųjų išteklių. Šis tikslas – platesnės veiksmų dėl klimato kaitos strategijos dalis. Kuo daugiau energijos gaunama iš vėjo, saulės, potvynių, biomasės, geoterminių šaltinių ir hidroelektrinėse, tuo mažiau ES priklauso nuo importuojamos energijos, be to, diegiama daugiau inovacijų ir didėja užimtumas. Vis dėlto pramonės įmonės didesnių investicijų į atsinaujinančius išteklius daryti neskuba, nes abejonių kelia būsima ES politika, o išlaidos mažėja nepakankamai sparčiai. Jei atsinaujinančiųjų išteklių energijos kaina išliks daug didesnė negu išlaidos iškastiniam kurui, nuo 2020 m. ekonomikos augimas rinkoje gali mažėti.
Padėčiai gerinti EK atsinaujinančių energijos išteklių ataskaitoje  apžvelgiama, kaip ES mastu, laikantis koordinuoto požiūrio, mažinti išlaidas. Joje taip pat pradedama formuoti ES politika po 2020 m.
Išlaidas galima sumažinti skatinant didesnę konkurenciją ES energijos rinkoje. Reikėtų laipsniškai atsisakyti subsidijų iškastiniam kurui ir persvarstyti energijos mokesčius siekiant skatinti investicijas į mažai anglies dioksido išskiriančias technologijas. Taip pat reikėtų laipsniškai mažinti paramą atsinaujinančiųjų išteklių sektoriui arba jos visai nebeteikti ir taip jį skatinti ilgainiui sėkmingai konkuruoti su kitų energijos šaltinių sektoriais.
Nacionalines paramos programas taip pat reikėtų reformuoti taip, kad būtų skatinama mažinti išlaidas. Jos turėtų būti nuoseklesnės visoje ES ir paprastesnės, kad sumažėtų administracinių išlaidų pramonės sektoriui.
ES turėtų skatinti gaminti vėjo ir saulės energiją ten, kur tai pigiau, kaip įmonės daro su gaminiais ir paslaugomis. Tada ES šalims pirkti vėjo ir saulės energiją iš kitos ES ar jai nepriklausančios šalies bus pigiau nei atsinaujinančiuosius išteklius plėtoti pačioms.
Tolimesni veiksmai
Komisija ruošia politikos sprendimus po 2020 m., kuriais būtų skatinama diegti daugiau inovacijų ir mažinti išlaidas. Formuojant politiką bus skatinamos pramonės sektoriaus ilgalaikės investicijos, kurių reikia norint plėtoti atsinaujinančiuosius išteklius.
Praėjusiais metais ES paskelbė mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo planą visose ekonomikos srityse. ES taip pat rengia konkrečius atskirų ekonomikos sektorių planus, pavyzdžiui, Energetikos veiksmų planą iki 2050 m.

 

Daugiau apie ES atsinaujinančiųjų išteklių energiją
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas