Atnaujintas teisinės informacijos vadovas verslininkams

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, siekdama teikti metodinę pagalbą verslo subjektams, pagal kompetenciją pristato atnaujintą ne maisto produktų praktinį teisinės informacijos vadovą. Jame verslininkai gali rasti patogiai susistemintą informaciją apie ne maisto produktams teisės aktais keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

Inspekcija, sulaukusi teigiamų atsiliepimų, per metus ne tik patobulino teisinės informacijos vadovą, bet ir reguliariai jį atnaujina ir papildo. Šiuo metu verslininkams pateikiama nauja teisinės informacijos vadovo redakcija, kurioje aiškiai ir patogiai susisteminta informacija leidžia gerinti verslo supratimą bei išmanymą, susijusį su teisės aktais ir jų kaita, kurių privalu laikytis vykdant ūkinę veiklą ne maisto gaminių ir paslaugų srityse.

VNMPI primena, kad bendrojoje sąvado dalyje pateikiama teisinė informacija susijusi su Inspekcijos funkcijomis ir veiklos procedūromis. Specialiojoje dalyje, kuri suskirstyta pagal Inspekcijos reguliavimo sričiai priskirtas gaminių ir paslaugų grupes, pateikiama informacija apie bendruosius, specialiuosius ir kitus reikalavimus taikomus tam tikrai produktų grupei su nuorodomis į teisės aktus, konkrečius jų straipsnius, dalis ir punktus. Teisinės informacijos vadovą rasite Inspekcijos interneto svetainėje www.vnmpi.lt, Verslininkams skirtoje skiltyje Reikalavimų sąvadas (nuoroda: http://www.vnmpi.lt/index.php?id=2156). Verslininkai taip pat kviečiami aktyviai reikšti nuomonę dėl teisinės informacijos vadovo patogumo ir naudingumo.

Šiuo metu Valstybinė ne maisto produktų inspekcija taip pat vykdo naują konsultacinį projektą verslininkams, kurio metu visoje šalyje inspektoriai lanko prekybos vietas ir konsultuoja prekybininkus. Projekto metu VNMPI specialistai įmonių atstovams primena ir išaiškina prekių ženklinimo taisykles, suteikia informaciją apie produktų saugos reikalavimus.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Informaciją pateikė:

Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas