Aplinkosaugos veiksnių vadyba įmonėse

2012 m. spalio 19 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudamas su Aplinkos apsaugos agentūra surengė nemokamą seminarą „Europos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema bei jos teikiama nauda įmonėms“.
Seminaro metu Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėja dr. Milda Račaitė pristatė Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), taip pat apžvelgė šios sistemos diegimo patirtį Lietuvos įmonėje.
UAB „Det Norske Veritas“ (DNV Business Assurance Lietuva) vyr. auditorius Valeras Kildišas supažindino seminaro dalyvius su Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos „EMAS EASY“ metodika, kuri yra adaptuota mažoms ir vidutinėms įmonėms.
VšĮ „LST Sert“ rinkodaros direktorė Aldona Ramanauskienė apžvelgė pagrindinius Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos, sertifikuotos pagal  ISO 14001 standarto reikalavimus, skirtumus, taip pat paaiškino EMAS vertinimo aspektus.
Seminare dalyvavo daugiau nei 20 atstovų iš 18 įmonių ir organizacijų, kurie aiškinosi EMAS diegimo įmonėse ir organizacijose privalumus, formuojant atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.
Pranešimai
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėja dr. Milda Račaitė
Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS).
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) diegimo patirtis Lietuvos įmonėje
UAB „Det Norske Veritas“ (DNV Business Assurance Lietuva) vyr. auditorius Valeras Kildišas
„EMAS EASY“ – Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos metodika, adaptuota mažoms ir vidutinėms įmonėms
VšĮ „LST Sert“ rinkodaros direktorė Aldona Ramanauskienė
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) ir jos vertinimas