Enterprise Europe Network partneriai – ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (angl. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) ieško bendrovių Lietuvoje, kuriose japonų studentai atliktų septynių mėnesių stažuotę (nuo 2022 m. rugpjūčio 18 d. iki 2023 kovo 17 d.) mokslinių tyrimų ir plėtros srityje pagal „VULCANUS Europoje“ programą. Studentai atvyksta iš pirmaujančių Japonijos mokslinių tyrimų ir technologijų universitetų. Priimančios studentus įmonės gautų pagalbininką mokslinių tyrimų ir plėtros srityse bei unikalią galimybę, neįkainojamą užsienio verslo santykiuose, susipažinti su Japonijos kultūra. Visos besidominčios įmonės turėtų registruotis

COVID-19 pandemija parodė, kaip svarbu imtis priemonių siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat visuomenės funkcionavimą ir ypatingos svarbos ekonominės ir socialinės veiklos tęstinumą. Atsižvelgdama į tai, šiandien Europos Komisija sustiprina savo įsipareigojimą atnaujinti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles priimdama 2021-2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą. Per pastaruosius dešimtmečius padaryta pažanga, pavyzdžiui, 1994-2018 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ES sumažėjo apie 70 proc., tačiau šioje srityje reikia nuveikti dar daugiau. Nepaisant pažangos 2018 m. ES valstybėse narėse įvyko

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 302. Vengrijos įmonė ieško automobilių priežiūros priemonių platintojų. 303. Vengrijos įmonė ieško aseptinių maišų (1000L) tiekėjų. 304. Jungtinės Karalystės įmonė ieško verslo partnerių virtualiai žaidimų bei pramogų platformai. 305. Lenkijos įmonė siūlo prieskonių mišinius ir funkcinius maisto papildus.   Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Europos Komisija paskelbė 2021 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę, iš kurios matyti, kad Europos inovacijų diegimo rezultatai visoje ES toliau gerėja. Pagrindinės Europos inovacijų diegimo rezultatų išvados: Švedija ir toliau yra ES inovacijų lyderė, po jos eina Suomija, Danija ir Belgija; visų jų inovacijų diegimo rezultatai gerokai viršija ES vidurkį. Veiklos rezultatų grupės paprastai yra geografiškai sutelktos, inovacijų lyderiai ir stipriausi novatoriai yra Šiaurės ir Vakarų Europoje, o dauguma nuosaikių ir augančių inovacijų kūrėjų – Pietų ir Rytų Europoje. Nuo 2014

Europos Komisija šiuo metu atlieka poveikio vertinimą dėl galimos Duomenų bazių teisinės apsaugos direktyvos peržiūros, kuri buvo priimta 1996 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB 1996 m. kovo 11 d. dėl duomenų bazių teisinės apsaugos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:31996L0009 Vertinimu siekiama suprasti, ar direktyva vis dar tinka duomenų ekonomikai, ir nustatyti direktyvos ryšį su kompiuterių bei jutiklių sukurtais duomenimis. Pagal Europos Sąjungos įstatymus duomenų bazių autorinių teisių apsauga nuo neteisėto naudojimo gali būti dviejų formų - duomenų bazės struktūros (kūrybinis aktas) apsauga ir duomenų

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 299. Jungtinės Karalystės įmonė ieško bangų energijos konverterio (WEC) kūrėjų. 300. Lenkijos įmonė siūlo sagas įvairiems drabužiams. 301. Ukrainos įmonė siūlo bolivinės balandos sėklas, dribsnius ir miltus.   Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Daugiau kaip 3000 ekspertų iš 70 šalių dirbančių įmonių tarptautinei plėtrai

Tarptautinė verslo partnerių paieškos duomenų bazė, konsultacijos tarptautinės plėtros ir inovacijų diegimo klausimais, eksporto galimybių vertinimas, seminarai, konferencijos, tarptautiniai verslo kontaktų (B2B) renginiai ir verslo misijos – tai tik dalis didžiausio Europoje verslo paramos tinklo atstovų Lietuvoje – Enterprise Europe Network Lietuva – veiklos, skatinančios Lietuvos verslo konkurencingumą pasaulinėje arenoje. Šis tinklas vienija daugiau nei 600 organizacijų iš beveik 70 šalių ir per 10 veiklos metų padėjo daugiau nei 2,6 mln. įmonių visoje Europoje, tarp jų 27 tūkstančiams Lietuvos įmonių,

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 296. Latvijos įmonių bendradarbiavimo pasiūlymai įvairiems sektoriams (katalogas). 297. Jungtinės Karalystės įmonė siūlo konsultacines paslaugas maisto ir gėrimų gamintojams, kurie norėtų eksportuoti savo gaminius į JK. 298. Švedijos įmonė ieško šluotų gamintojo.   Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46

Europos Komisija pateikė komunikatą, kuriame apžvelgiamos pirmosios pastaruosius 18 mėnesių trukusios COVID-19 pandemijos pamokos ir šių pamokų išvados, į kurias bus atsižvelgta siekiant pagerinti ES ir nacionalinio lygmens veiksmus. Dešimties išvadų sąrašas nėra išsamus, tačiau leidžia susidaryti pirmą vaizdą apie tai, ką jau dabar reikia padaryti visų europiečių labui: Siekiant greičiau nustatyti ekstremaliąsias situacijas ir į jas reaguoti, būtina patikima visuotinė sveikatos priežiūra ir geresnė informacijos apie pandemiją rinkimo Europos sistema. ES turėtų vadovauti pastangoms sukurti naują patikimą visuotinę priežiūros sistemą, grindžiamą

Enterprise Europe Network užsienio partnerių užklausos: 293. Lenkijos įmonė ieško “TECHNYL A 218  NATURAL” granuliato tiekėjų. 294. Italijos įmonė ieško brangius ir trapius krovinius gabenančių transporto kompanijų. 295. Latvijos įmonė ieško transporto kompanijos, kuri gabena birius krovinius.   Kontaktai pasiteiravimui dėl užsienio partnerių užklausų:  Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms marijus.muralis@cci.lt, 8-618 39095 Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms irma.taparauskiene@chamber.lt, 8-633 74431 Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms een@kcci.lt, 8-46