Europos Sąjunga ir Meksika susitarė dėl naujo prekybos susitarimo, kuris bus įtrauktas į platesnį modernizuotą ES ir Meksikos visuotinį susitarimą. Praktiškai visai ES ir Meksikos tarpusavio prekybai prekėmis, taip pat ir žemės ūkio sektoriaus, nebebus taikomi muitai. ES pramonei, įskaitant farmacijos, mašinų ir transporto įrangos sektorius, bus ir toliau taikomos paprastesnės muitinės procedūros. Be to, susitarimu nustatomos pažangios darnaus vystymosi taisyklės. ES ir Meksika, be kitų dalykų, įsipareigojo veiksmingai vykdyti savo prievoles pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Be to, tai bus pirmasis

Likus 3 savaitėms iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimo, primename apie įsipareigojimus įmonėms. BDAR išdėstyti išsamūs įmonėms ir organizacijoms taikomi asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir valdymo reikalavimai. Reglamentas taikomas Europos organizacijoms, kurios tvarko asmenų asmens duomenis ES, ir už ES ribų veikiančioms organizacijoms, kurių veikla yra orientuota į ES gyventojus. BDAR taikomas, jeigu: jūsų įmonė tvarko asmens duomenis ir yra įsisteigusi ES, nepaisant to, kur faktiškai tvarkomi asmens duomenys; jūsų įmonė yra įsisteigusi už ES ribų, tačiau tvarko asmens duomenis