Siekdama įvertinti ES valstybių narių inovacijų ekosistemos būklę, Europos Komisija naudoja vadinamąją Inovacijų švieslentę (angl. Innovation Scoreboard). Šis tyrimas leidžia įvertinti valstybių inovacijų sistemų stipriąsias bei silpnąsias vietas, reitinguoti valstybes pagal įvairius inovacijų ekosistemos parametrus. Negana to, Europos Komisija plačiai naudoja Inovacijų švieslentės tyrimo rezultatus teikdama rekomendacijas valstybėms narėms dėl inovacijų sistemos tobulinimo. Šie tyrimai yra atliekami nuo 2008 m., tačiau tokie faktoriai kaip priėjimas prie naujų statistinių duomenų, besikeičiantys politikos formavimo prioritetai, verslo skaitmenizacija ir kiti aspektai paskatino Europos

Europos Komisija šiuo metu atlieka ES reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH) peržiūrą pagal REFIT programą, siekiant nustatyti šio reglamento tikslų įgyvendinimo pažangą. REACH  yra Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr.  1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. Tai  pagrindinis ES teisės aktas  dėl cheminių medžiagų, apimančių medžiagas ir jų  mišinius ar esančiuose gaminiuose, skirtuose  pramoniniam, profesiniam ar individualiam naudojimui. Todėl REACH turi įtakos daugeliui pramonės sektorių ir taikomas daugumai ES įmonių, įskaitant