Lietuvos įmonė komercionalizuos užsienio universitetų kuriamas technologijas

Bendradarbiavimas su dešimtim užsienio universitetų – pirmieji Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network – EEN) sugeneruoti rezultatai lietuviškai įmonei „Indeform“. Prieš pusantrų metų pradėjusi naudotis tinklo paslaugomis įmonė pasirinkta kaip komercinis partneris dviejuose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, kur mokslininkų kuriamas technologijas siekiama taikyti praktiškai. „Į Europos įmonių tinklą mes pasižiūrėjome kaip į galimybę susirasti tiek potencialių klientų, tiek potencialių partnerių, ir apskritai kaip į galimybę plėsti savo verslą“, – sako „Indeform“ direktorius Algirdas Noreika. Pasak jo, pats tinklas yra labai

„Būti inovatyviems – apsimoka“, – sako Lietuvos inovacijų centro direktorius Mantas Vilys. Pažanga ir inovacijomis grįstas verslas rinkoje yra pranašesnis, todėl laimi prieš kitas įmones konkurencijoje kovoje. Lietuvos inovacijų centras inovatyvias įmones ir jų gaminamus inovatyvius produktus įvertina dar ir papildomai. Kompetentingos komisijos atrinktos įmonės ir jų gaminiai laimi po „Inovacijų prizą“. Šiemet „Inovacijų prizą“ gaus net 6 įmonės. „Inovatyvi įmonė 2017“ kategorijoje nugalėtojais tapo: UAB „3D prototipai“ – už inovacijų kūrimą ir už identifikuotas strategines veiklos sritis, nukreiptas į technologinių

Nuo 2018 metų Europos Inovacijų Taryba (EIC) teiks nemokamas verslo plėtros paslaugas smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms, dalyvaujančioms EIC projekte. Ši MVĮ priemonė skirta padėti pasiekti potencialius verslo partnerius, investuotojus bei kitus reikiamus žmones, pasinaudoti naujomis mokymosi galimybėmis. Plačiau apie paslaugas ir renginius bei kitas

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija lapkričio 20 d. įvykdė vieną iš svarbiausių 2017 m. darbų, numatytų rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais, – sutarė nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą nutraukti geografinio blokavimo priemonių taikymą vartotojams, norintiems internetu nusipirkti prekių arba paslaugų Europos Sąjungoje. Dėl naujųjų taisyklių suaktyvės elektroninė prekyba, o vartotojams ir įmonėms atsivers plačios galimybės augančioje Europos elektroninėje rinkoje. Naujosiose taisyklėse numatyti trys konkretūs atvejai, kuriais nevienodų sąlygų taikymo klientams iš įvairių ES valstybių

Europos Komisijos Taryba patvirtino teisėkūros institucijų susitarimą dėl naujų ekologinės gamybos taisyklių. Priimtos naujos taisyklės įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Todėl gamintojai, ūkio subjektai ir prekybos partneriai turės pakankamai laiko prisitaikyti prie naujos sistemos. Svarbiausias dabartinės sistemos patobulinimas – visame ES ekologinės gamybos sektoriuje taikomas bendras ES taisyklių rinkinys. Visiems ekologiškų produktų gamintojams ir produktams bus taikomos vienodos taisyklės. Šis bendras taisyklių rinkinys taip pat bus taikomas ES nepriklausančių šalių ūkininkams, eksportuojantiems į ES savo ekologiškus produktus. Minėtas taisyklių rinkinys pakeis daugiau kaip