Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė daugiamečiam Baltijos jūros menkių, šprotų ir silkių valdymo planui. Tai pirmasis tokio tipo planas po to, kai buvo reformuota ES žuvininkystės politika. Juo siekiama, kad žvejyba būtų tvari ir lengviau nuspėjama. „Šis planas užtikrins tausią, pakankamą ir ekonomiškai gyvybingą žvejybą Baltijos jūroje", - pažymėjo EP pranešėjas Jarosław Wałęsa (Europos liaudies partija, Lenkija). 2014 m. reformavus ES žuvininkystės politiką, nutarta kelių rūšių žuvies išteklius planuoti keleriems metams į priekį. Naujasis planas pirmą kartą bendrai reguliuos menkių, šprotų ir

Europos Parlamentas įpareigojo geriau pasirengti kibernetiniams išpuoliams

Trečiadienį europarlamentarai pritarė naujoms taisyklėms, kurios įpareigos energetikos, transporto, bankininkystės, sveikatos apsaugos ar kituose svarbiuose sektoriuose veikiančias įmones sustiprinti savo informacinių sistemų atsparumą kibernetiniams išpuoliams. Visos ES šalys turės suregistruoti tokias įmones, parengti kibernetinio saugumo strategiją ir paskirti atsakingą instituciją. „Kibernetiniai išpuoliai dažnai nepaiso valstybių sienų. Skirtingas ES valstybių pasiruošimas užkirsti jiems kelią daro Europą pažeidžiamą. Ši direktyva suvienodins tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį, sustiprins ES valstybių bendradarbiavimą ir padės atremti kibernetinius išpuolius, nukreiptus į svarbiausią Europos infrastruktūrą“, - pažymėjo

Europos Komisija liepos 8 d. paskelbė kasmečio konkurso „RegioStars 2016“, kuriuo renkami labiausiai įkvepiantys ir novatoriškiausi regioniniai ES sanglaudos politikos lėšomis remiami projektai, finalininkus. 23 finalininkai atrinkti iš 104 konkurso dalyvių pagal 4 kriterijus: novatoriškumas, poveikis, tvarumas ir partnerystė. Atrinkti 23 projektai – puikūs pavyzdžiai, kaip pasinaudojant sanglaudos politikos lėšomis galima padaryti teigiamą poveikį ES piliečių gyvenimui. Tarp finalininkų pateko ir Lietuvos projektas – skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“. „Jonvabalių“ iniciatyva nominuota kategorijoje „Efektyvus administravimas“. Iniciatyva vienija organizacijas, kurios nori ir gali gyventojams plačiau papasakoti, kaip

Liepos 11 d. Europos Komisija priėmė dvi naujas standartines ESI fondų investicijų finansines priemones, kurias galima pradėti iš karto taikyti, kad būtų užtikrintos palankesnės galimybės naujoms įmonėms ir miestų plėtros projektų rengėjams gauti finansavimą. 2014–2020 m. laikotarpiu Komisija ragina valstybes nares padvigubinti savo Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondųinvesticijas pasitelkiant tokias finansines priemones, kaip paskolos, kapitalas ir garantijos , atsižvelgiant į investicijų planotikslus. Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Finansinės priemonės – tai veiksmingas būdas naudojant mažiau viešojo sektoriaus išteklių

Liepos 12 d. Europos Komisija priėmė ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą, vadinamą  „privatumo skydu“. Tai nauja sistema, pagal kurią ginamos visų ES gyventojų, kurių asmens duomenys perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas, pagrindinės teisės ir sukuriamas teisinis aiškumas įmonėms, kurių veikla priklauso nuo transatlantinio duomenų perdavimo. Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Šiandien patvirtinome naująjį ES ir JAV „privatumo skydą“. Jis apsaugos mūsų žmonių asmens duomenis ir suteiks aiškumo įmonėms. Su visais partneriais Europoje ir JAV

Liepos 5 d. Europos Komisija Europos Sąjungos Tarybai pateikė oficialų pasiūlymą dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo, dar vadinamo išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu (IEPS), pasirašymo ir sudarymo. Šis susitarimas nuo pat pirmos jo įgyvendinimo dienos turėtų būti naudingas visos Europos žmonėms ir įmonėms – tiek didelėms, tiek mažoms. Norėdama paspartinti susitarimo pasirašymą ir jo laikiną taikymą ir taip užtikrinti, kad be nereikalingo delsimo būtų galima pradėti naudotis laukiama nauda, Komisija nusprendė IEPS siūlyti kaip mišrų susitarimą. Tokiu sprendimu nedaromas

Verslininkai kviečiami kreiptis dėl ES investicijų konsultacijoms gauti

Ūkio ministerija kviečia smulkųjį ir vidutinį verslą, veikiantį ne ilgiau kaip penkerius metus, teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) investicijoms, skirtoms verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms, gauti. Pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ pirmuoju kvietimu bus paskirstyta iki 2 mln. eurų. „Šia priemone siekiame sudaryti galimybę verslininkams gauti paramą aukštos kokybės konsultacijoms verslo planavimo, finansavimo šaltinių, rinkodaros, mokesčių ir buhalterinės apskaitos, projektų valdymo ir kitais verslo klausimais. Iš viso pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ per keturis kvietimus planuojame paskirstyti daugiau kaip 11

Daugiau smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių galės pasinaudoti valstybės investicijomis

Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos siūlymui patobulinti Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymo projektą. Jame pagal Europos Komisijos (EK) rekomendaciją patikslintos smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjekto statusui nustatyti reikalingos finansinių duomenų ribos, pagal kurias įmonės priskiriamos SVV subjektams. „Patvirtinus Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymo projektą daugiau įmonių galės pasinaudoti valstybės parama, nes įmonių metinių pajamų ir balanse nurodyto turto vertės ribos sulyginimas su Europos Komisijos rekomendacijoje nurodyta aukščiausia riba leis didesniam skaičiui įmonių tapti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektais“, – teigia