2016 m. balandžio 27 d. vyko nemokamas seminaras verslui apie Japoniją, kurį organizavo  Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network) partneriai – ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (angl. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto seminaro tikslas buvo pristatyti Lietuvos ir Japonijos prekybinius ryšius, japonų verslo kultūrą, bendravimo aspektus, taip pat Europos Komisijos priemones, kurios padeda įmonėms geriau pažinti Japonijos rinką, pradėti verslą šioje šalyje arba rasti partnerių. Vilniaus prekybos, pramonės ir

Pritarta duomenų apsaugos reformai

Asmens duomenys galės būti naudojami tik žmogui aiškiai sutikus, o jam pareikalavus jie turės būti ištrinti. Šias nuostatas pažeidusioms įmonėms grės didelės baudos. Tai numatyta atnaujintose ES duomenų apsaugos taisyklėse, kurias ketvirtadienį patvirtino Europos Parlamentas. Jos pakeis esamas taisykles, galiojančias nuo 1995 m., kuomet internetu buvo tik pradedama naudotis. Naujieji teisės aktai, dėl kurių derėtasi ketverius metus, suteiks daugiau galimybių kontroliuoti asmeninę informaciją skaitmeniniame mobiliųjų telefonų, socialinių tinklų ir internetinės bankininkystės pasaulyje. Kartu jie suteiks daugiau teisinio aiškumo įmonėms. "Europa taria stiprų

Ketvirtadienį europarlamentarai pritarė komercinių paslapčių apsaugos taisyklėms, kurios padės nuo šių paslapčių vagystės nukentėjusioms įmonėms lengviau apginti savo teises ir gauti kompensaciją už patirtą žalą. EP narių dėka jos papildytos saugikliais, kurie neleis apriboti tiriamosios žurnalistikos veiklos. “Kiekvienais metais kas penkta įmonė nukenčia nuo komercinių paslapčių vagystės. Naujosios taisyklės sukurs patikimą aplinką europinėms įmonėms. Savo ruožtu jos nepamins ir žurnalistų veiklos bei neatgrasys informatorių“, - pažymėjo EP pranešėja Constance Le Grip (Europos liaudies partija, Prancūzija). Su ES Taryba jau suderinta direktyva suvienodins

Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, balandžio 19 d. Europos Komisija pristatė priemones, kuriomis ketina remti ir jungti nacionalines įvairių pramonės sektorių ir su jais susijusių paslaugų skaitmeninimo iniciatyvas ir strateginės partnerystės veiksmais bei tinklaveikla skatinti investicijas. Siekiant visapusiškai išnaudoti skaitmenines galimybes visose visų sektorių bendrovėse, Komisija ketina: sutelkti investicijas į ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir ragina išnaudoti galimybes, kurias siūlo ES investicijų planas ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai. investuoti 500 mln. EUR į visą ES apimantį skaitmeninių inovacijų centrų (technologijų kompetencijos kaupyklų)

Balandžio 15 d. Briuselyje Europos Komisija ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (ES-OSHA) drauge su ES pirmininkaujančiais Nyderlandais pradėjo dvejus metus truksiančią didžiausią pasaulyje šios srities kampaniją„Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“. Šia kampanija, skirta tvarių ir saugių darbo vietų senėjančios darbo jėgos kontekste klausimams nagrinėti, siekiama priminti, kad šiandienos jauni darbuotojai yra būsimi pagyvenę darbuotojai. Kampanija yra skirta tiek privačiosioms, tiek viešosioms Europos įmonėms. Ja tenkinamas poreikis puoselėti tvarų darbą ir darbuotojų sveikatą nuo pat profesinės veiklos pradžios. Darbuotojų

Europos Komisija pristato veiksmų planą, kuriame nustatyti dabartinės ES PVM sistemos atnaujinimo būdai, kad ji taptų paprastesnė, geriau apsaugota nuo sukčiavimo ir palanki verslui. Galiojančias PVM taisykles reikia skubiai atnaujinti, kad būtų galima teikti daugiau paramos bendrajai rinkai, sudaryti geresnes tarpvalstybinės prekybos sąlygas ir prisitaikyti prie nūdienos skaitmeninės ir judriojo ryšio ekonomikos. PVM nepriemoka, kitaip tariant, tikėtinų PVM pajamų ir faktiškai surinkto PVM skirtumas, 2013 m. valstybėse narėse siekė beveik 170 mlrd. EUR. Vien dėl tarpvalstybinio sukčiavimo Europos Sąjungoje kasmet prarandama maždaug 50 mlrd.

Europos investicijų fondas (EIF) ir bankas „Pohjola“ (priklausantis „OP Financial Group“) pasirašė garantijos susitarimą, skirtą skolinimui novatoriškoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje padidinti. Šis sandoris remiamas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris yra ypač svarbi Investicijų plano Europai dalis, lėšomis. Naujasis susitarimas bankui „Pohjola“ sudarys galimybę per artimiausius dvejus metus novatoriškoms įmonėms Suomijoje ir Baltijos šalyse suteikti 150 mln. EUR paskolų. Paskoloms remti bus taikoma EIF garantija pagal ES „InnovFin“ finansavimo novatoriams

Šalies verslui – priemonės sklandesnei eksporto plėtrai

Šiandien Ekonominės diplomatijos tarybai (EDT) pristatytos Ūkio ministerijos parengtos priemonės, kurios turėtų palengvinti plėtrą Lietuvos verslams prioritetinėse eksporto rinkose. Šios priemonės užtikrins efektyvų išteklių naudojimą bei stabilią trumpojo ir ilgojo laikotarpio eksporto plėtrą. „Parengtas priemonių planas padės įsitvirtinti šalies verslams didžiausią eksporto potencialą turinčiose prioritetinėse rinkose, o tai prisidės ne tik auginant eksportą, bet ir pritraukiant investicijų į šalies ūkį. Sieksime, kad šios priemonės duotų kaip įmanoma didesnį rezultatą ir atitiktų verslo poreikius“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas. Tarp trumpojo laikotarpio

Kviečiama teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Šios priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegti technolologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Iš viso šiuo kvietimu ketinama paskirstyti  27,5 mln. eurų ES lėšų. „Tikimės, kad ši priemonė ženkliai prisidės prie gamtos išteklių tausojimo – paskatins įmonių investicijas į švaresnės gamybos inovacijas, šalyje išaugs neatliekinė gamyba, pakartotinis atliekų naudojimas ir  perdirbimas“, – sako