Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) kviečia teikti paraiškas Europos Komisijos finansuojamai programai Japonijoje. World Class Manufacturing (WCM) – tai intensyvi 5 dienų mokymo misija skirta išsamiai Japonijos gamybos metodologijos analizei, kurios tikslas yra supažindinti Europos Sąjungos gamybos įmonių vadovus su Japonijos įmonėse taikomais produktyvumo didinimo ir sąnaudų mažinimo principais. Ši misija dalyviams suteiks galimybę dalyvauti Japonijos pramonės ekspertų organizuojamose paskaitose, mokymuose ir diskusijose, aplankyti Japonijos įmones ir „Gemba“ (t.y. gamybos vietas), taip pat parengs apžvalgas. Mažų ir

Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network) partneris Japonijoje – ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (angl. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) kviečia teikti paraiškas „Žmogiškųjų išteklių mokymų programa – Japonijos pramonės įžvalgos“ (angl. „Human Resources Training Programme – Japan Industry Insight“ (HRTP)) keturių savaičių mokymams Japonijoje, kuriuos finansuoja Europos Komisija. Žmogiškųjų išteklių mokymų programa (HRTP) 4-5 savaičių mokymų programa Japonijoje suteikia puikią galimybę Europos Sąjungos (ES) įmonėms per trumpą laiką įgyti integruotą ir išsamų supratimą apie Japonijos pramonės struktūrą ir verslo praktiką. „Žmogiškųjų išteklių

2015 m. sumažinus administracinę naštą verslo subjektams beveik 2 mln. eurų, neketinama sustoti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Geresnio reguliavimo priežiūros komisija patvirtino praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurioje pateikiami 2015 metų administracinės naštos mažinimo rezultatai. Taip pat įvertinta, kad per 2015 m. administracinė našta ūkio subjektams buvo sumažinta net 1,875 mln. eurų. Prie šio rezultato ženkliai prisidėjo komisija, kuri, reaguodama į verslo iškeltas problemas, teikė siūlymus mažinti administracinę naštą verslui aktualiausiose srityse. Komisijos iniciatyva buvo įgyvendintos priemonės, anksčiau kėlusios erzinančią administracinę naštą verslui: nustatyta, kad priešgaisrinės saugos pažymėjimai yra neterminuoti, leista ūkio subjektams tvarkyti atliekų

Verslo atstovai kviečiami teikti paraiškas vizitui į Europos kosmoso agentūrą

Bendradarbiaudamas su Europos kosmoso agentūra Lietuvos verslas turi unikalią galimybę praplėsti veiklos ribas ir pasiūlyti naujų sprendimų Europos kosmoso pramonei, kuriai nuolat reikia naujų technologijų ir inovacijų. Šiuo tikslu verslo atstovai kviečiami kreiptis dėl tikslinių vizitų į Europos kosmoso agentūros (EKA) mokslinių tyrimų ir technologijų centrus. Prašymą vizitams galima pateikti Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūrai iki 2016 m. vasario 8 d. 17 val. „Dalyvavimas Europos kosmoso agentūros programose skatina Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtrą, didina Lietuvos ūkio inovacinį potencialą, suteikia progą plėtoti

Garantijos bus teikiamos ir už didelių įmonių paskolas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo sudaryta galimybė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) teikti paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines ir apyvartinėms lėšoms papildyti skirtas paskolas. Garantijos bus teikiamos už didelių įmonių paskolas, išduodamas kredito įstaigose, pasirašiusiose bendradarbiavimo sutartis su „Invega“. Garantijos padės didelėms įmonėms sumažinti savo verslo riziką ir gauti reikiamą finansavimą, kurio paprastai negautų be valstybės paramos. Kredito įstaigoms už didelių įmonių paimtas paskolas bus garantuojama iki 80 proc.

EP ragina naikinti bendros skaitmeninės rinkos kliūtis

Antradienį priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje dėl skaitmeninės rinkos plėtros raginama pašalinti elektroninės prekybos kliūtis ES, uždrausti nepagrįsto geografinio blokavimo praktiką ir kainų diskriminaciją, taip pat skatinti naujoves ir geriau reglamentuoti dalijimosi ekonomiką. "Užtikrinome, kad ši rezoliucija atspindėtų tolesnes vartotojų apsaugos ir konkurencingos Europos socialinės rinkos ekonomikos plėtros kryptis ", - pažymėjo EP Vidaus rinkos komiteto pranešėja Evelyne Gebhardt (Socialistai ir demokratai, Vokietija) "Europa jau pražiopsojo dvi inovacijų bangas: socialinių tinklų ir dalijimosi ekonomikos. Jei nenorime pražiopsoti kitos bangos, turime reaguoti į

Siūloma sumažinti leistiną cukraus kiekį kūdikių maiste

Praeitą savaitę europarlamentarai vetavo Europos Komisijos sprendimą dėl leistino cukraus kiekio kūdikių maiste, nes jame neatsižvelgta į pasaulines rekomendacijas. „Nutukimas yra didžiausia 21–ojo amžiaus problema, tad kas gi norėtų, kad kūdikiai priprastų prie saldumynų?“ – teigė EP pranešimą šiuo klausimu parengęs Keith Taylor (Jungtinė Karalystė, Žalieji). Jis atsakė į mūsų klausimus. Kodėl europarlamentarai atmetė Europos Komisijos siūlymą dėl cukraus lygio kūdikių maiste? Patvirtinus Komisijos pasiūlytą poįstatyminį aktą būtų leista platinti kūdikių maistą, kurio iki 30 proc. energinės vertės gaunama iš cukraus. Tai

Komercinės paslaptys: inovacijų apsauga nuo šnipinėjimo

  Constance Le Grip viliasi, kad nauja direktyva apsaugos verslo ir universitetų pažangiąją patirtį ir kartu užtikrins žiniasklaidos teisę gauti informaciją. Teisės reikalų komitetas ketvirtadienį pritarė direktyvai, kuria siekiama nustatyti minimalius europinius standartus dėl komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugos. Tai padės užtikrinti didesnį teisinį aiškumą ir sklandesnį vidaus rinkos veikimą. Kartu siekiama užtikrinti žiniasklaidos laisvės apsaugą. Daugiau apie naujas taisykles sužinosite pažiūrėję „EuroparlTV“ interviu su EP nuomonę šiuo klausimu parengusia Constance Le Grip (Europos liaudies partija, Prancūzija). „Direktyva skirta apsaugoti inovacijų kūrimą

Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino rekomendacijas rengiamam tarptautiniam Prekybos paslaugomis susitarimui. EP siūlo siekti atverti trečiųjų šalių rinkas ES įmonėms, ypač transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, o kartu suteikti deramą apsaugą ES viešųjų paslaugų ir kultūros sektoriams. "Dvejus metus stebėjęs derybas ir klausęs piliečių nuogąstavimų, Europos Parlamentas tapo derybų dalyviu. Vakar Europos Komisija turėjo neapibrėžtą derybų poziciją, o šiandien ji iš Parlamento gavo aiškų derybų mandatą. Jei rekomendacijų nebus laikomasi, Parlamentas nedvejodamas vetuos minėtą susitarimą", - pažymėjo EP pranešėja Viviane Reding (Europos