„Siekdama pritraukti Lietuvoje užsienio investicijų, Ūkio ministerija pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ paskirstys 10 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicinių fondų lėšų. ES investicijas paskirstysime užsienio investuotojams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, kuriantiems ar plečiantiems įmonės šios srities infrastuktūrą, diegiantiems inovacijas. Taip pat įgyvendinantieji projektą turės ne mažiau kaip 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų skirti tyrėjų darbo vietoms ir išlaikyti jas ne mažiau kaip 5 metus. Užsienio investuotojai paraiškas gali teikti iki š. m. balandžio 11 dienos“, –

Naujas rizikos kapitalo fondas investuos į jaunas ir perspektyvias įmones

Ūkio ministerija planuoja priemonę, pagal kurią bus steigiamas koinvesticinis rizikos kapitalo fondas, užtikrinsiantis lengvesnį kapitalo pasiekiamumą įsteigtoms naujoms labai mažoms ir mažoms įmonėms – „startuoliams“. Planuojama, kad ši priemonė taip pat prisidės ir prie alternatyvios rinkos (First North) plėtros ir taip sudarys sąlygas įmonėms pasirengti išeiti į reguliuojamąją vertybinių popierių rinką. „Šia nauja bandomąja priemone bus skatinamos privačios investicijos į jaunų perspektyvių įmonių idėjas, siekiant padėti joms sumažinti verslo pradžios riziką ir spartinti jų sėkmingą augimą. Kviečiame verslo atstovus teikti pastabas

Mažosioms ir vidutinėms įmonės turės galimybę gauti dalinę kompensaciją už sumokėtas palūkanas

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pasirašiusioms paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis nuo š. m. spalio 1 d., bus galimybė gauti dalinę kompensaciją už sumokėtas palūkanas. Planuojama, kad įmonės teikti paraiškas gauti dalinį palūkanų kompensavimą galės 2016 m. pirmąjį ketvirtį, kai bus viešai paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. „Nustatytas aiškus terminas leis įmonėms jau dabar drąsiau planuoti plėtros projektus ir imti paskolas verslo finansavimui. Iš viso iki 2023 m. rugsėjo 30 d. pagal šią priemonę paskirstysime iki 21,7 mln. eurų Europos Sąjungos investicijų“,

Bendriems mokslo ir verslo projektams skatinti bus paskirstyta 60 mln. eurų

Vykdyti didelės apimties mokslinius tyrimus, įsigyti tam reikalingą įrangą įmonės galės pasinaudodamos Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos investicijomis. Ūkio ministerija kviečia įmones, mokslinius tyrimus atliekančias viešąsias įstaigas teikti paraiškas gauti finansavimą. Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Ūkio ministerija pirmuoju kvietimu paskirstys 60 mln. eurų. „Mūsų tikslas – stiprinti šalies įmonių ir mokslo visuomenės partnerystę. Dažnai įrengti laboratorijas ir atlikti mokslinius tyrimus verslui yra per didelė finansinė našta, todėl ES investicijos sudarys galimybę 2016 m. plėstis įmonėms, kurti naujus ir inovatyvius

Iki 2016 m. pabaigos pratęstas „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondų investavimo laikotarpis

Ūkio ministerija iki 2016 m. pabaigos pratęsė „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondų investavimo laikotarpius ir padidino ankstyvos stadijos rizikos kapitalo fondą „Practica Seed Capital“ 2 mln. eurų, t. y.  nuo 6 mln. eurų iki 8 mln. eurų. „Šis sprendimas priimtas siekiant išvengti rizikos kapitalo finansavimo trūkumo, kol pagal 2014–2020 m. Ūkio ministerijos priemones bus įsteigti nauji fondai. Ūkio ministerija toliau dės pastangas ir skirs lėšų tam, kad Lietuvoje būtų sukurta efektyviai veikianti rizikos kapitalo sistema, skatinanti tokių fondų kaip „Practica Capital“

Ketvirtadienį Europos Parlamento Piliečių laisvių komitetas pritarė antradienį su ES Taryba pasiektam susitarimui dėl ES duomenų apsaugos taisyklių. Aiškus sutikimas leisti naudoti asmeninius duomenis, vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimas, teisė būti pamirštam ir didelės baudos šias taisykles pažeidžiančioms įmonėms – tai tik kelios naujovės. Susitarimui pritarė 48 EP komiteto nariai, 4 nepritarė ir tiek pat susilaikė. Naujosios taisyklės pakeis nuo 1995 m. galiojančias taisykles, kuomet internetas buvo tik pradedamas naudoti. Jos suteiks daugiau galimybių kontroliuoti asmeninę informaciją skaitmeniniame mobiliųjų telefonų,

ES skirs 53 mln. EUR  Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimui didinti

Š. m. gruodžio 16 d. Europos Komisija priėmė naują tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą „INTERREG V–A Lietuva – Lenkija“, kurios biudžetas – 62 mln. EUR, iš kurių daugiau kaip 53 mln. EUR skirti iš Europos regioninės plėtros fondo. Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „INTERREG programos – tai konkretus pavyzdys, kaip ES padeda piliečiams spręsti bendrus uždavinius ir išnaudoti bendrą potencialą. Šiandien priimta programa Lenkijai ir Lietuvai sudaromos sąlygos stiprinti pasienio regionų integraciją, visų pirma aplinkos apsaugos ir tvaraus turizmo srityse.“ Įgyvendinant programą taip pat

„Derybų su Filipinais pradžia bus svarbus žingsnis plėtojant ES ir Filipinų santykius ir dar vienas ES įsipareigojimo Pietryčių Azijai įrodymas.“ Šiandien už ES prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström ir Filipinų prekybos ir pramonės valstybės sekretorius Gregorys Domingo susitarė pradėti derybas dėl ES ir Filipinų laisvosios prekybos susitarimo (LPS). Abi Šalys siekia sudaryti susitarimą, apimantį labai įvairius klausimus, tarp jų – muitų ir kitų kliūčių prekybai , paslaugoms ir investicijoms panaikinimas, galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip pat papildomos konkurencijos srities taisyklės