2015 m. sumažinus administracinę naštą verslo subjektams beveik 2 mln. eurų, neketinama sustoti

2015 m. sumažinus administracinę naštą verslo subjektams beveik 2 mln. eurų, neketinama sustotiLietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Geresnio reguliavimo priežiūros komisija patvirtino praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurioje pateikiami 2015 metų administracinės naštos mažinimo rezultatai. Taip pat įvertinta, kad per 2015 m. administracinė našta ūkio subjektams buvo sumažinta net 1,875 mln. eurų. Prie šio rezultato ženkliai prisidėjo komisija, kuri, reaguodama į verslo iškeltas problemas, teikė siūlymus mažinti administracinę naštą verslui aktualiausiose srityse.

Komisijos iniciatyva buvo įgyvendintos priemonės, anksčiau kėlusios erzinančią administracinę naštą verslui: nustatyta, kad priešgaisrinės saugos pažymėjimai yra neterminuoti, leista ūkio subjektams tvarkyti atliekų tvarkymo apskaitą savo pasirinkta forma; Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kurį priėmus būtų atsisakyta įpareigojimo informacinius pranešimus apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį skelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Iš viso pernai buvo įgyvendintos 77 priemonės iš Vyriausybės patvirtinto 2014–2015 m. administracinės naštos mažinimo plano.

Ketinama ir toliau tęsti pradėtus darbus – pritarta Ūkio ministerijos parengtam Administracinės naštos mažinimo 2016–2017 m. priemonių planui. Planas apima dvejų metų laikotarpio priemones, kurių įgyvendinimas pagerins veiklos sąlygas įmonėms ir fiziniams asmenims, padės dar labiau sumažinti administracinę naštą.

„Naštos mažinimo planas apima net 60 administracinės naštos mažinimo priemonių svarbiausiose veiklos srityse. Priemones įgyvendins 34 valstybės institucijos ir įstaigos. Priemonių planas parengtas bendradarbiaujant valstybės institucijoms ir verslo subjektams, svarbų vaidmenį derinant pozicijas atliko Geresnio reguliavimo priežiūros komisija, sudaryta iš verslo asociacijų ir valstybės institucijų atstovų“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Įgyvendinus Vyriausybės patvirtintame plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, daugeliu atvejų bus įtvirtintas dokumentų teikimas institucijoms elektroniniu būdu vietoj šiuo metu galiojančių reikalavimų teikti popierinius dokumentus, taip pat atsisakyta perteklinių dokumentų teikimo. Pavyzdžiui, bus sudaryta galimybė paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui teikti elektroniniu būdu. Įdiegus naujas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos funkcines galimybes (eksporto manifestą), bus leidžiama išgabenti konsoliduotas arba išskaidytas eksportuojamas prekes naudojant vieną elektroninį dokumentą. Atnaujinus Viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų tvarkymo posistemę bus atsisakyta pareigos tiekėjams kartu su atliktų darbų sąrašu perkančiosioms organizacijoms pateikti užsakovo pažymas apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.

Plačiau: