Kasdien ES piliečiai, norėdami naudotis savo teisėmis, susiduria su kliūtimis. Siekdama jas pašalinti, Komisija siūlo naujas priemones užtikrinti darbo kitoje ES valstybėje narėje ieškančių asmenų teisę gauti jų kilmės šalies mokamas bedarbio pašalpas ilgiau nei nustatytuosius tris mėnesius; aiškiau apibrėžti stažuočių taisykles, kad stažuotojai nebūtų išnaudojami ir nedirbtų neatlyginamo darbo; supaprastinti kitose ES šalyse išduotų asmens tapatybės dokumentų ir leidimų gyventi šalyje, taip pat automobilių techninės apžiūros dokumentų pripažinimo taisykles; įdiegti visose ES šalyse pripažįstamą Europos neįgalaus asmens pažymėjimą, kuriuo naudodamiesi

Statybos įmonės norinčios plėsti savo veiklą kitoje ES šalyje turi žinoti su kokiais iššūkiais jiems teks susidurti. Įdarbinimas, aplinkosauga, darbų saugos reikalavimai gali skirtis lygiai taip pat, kaip ir reikalavimai statybinėms medžiagoms ir produktams. Europos Komisija pradėjo keletą iniciatyvų skirtų padėti įmonėms apeiti šiuos sunkumus. Statybos pramonė turi didžiulę įtaką visos Europos ekonominei gerovei. Su šia sritimi yra susiję 10 procentų dirbančiųjų ir sukuriama 9,5 % visos ES BVP. Deja, bet ekonominis nuosmukis turėjo didelės įtakos šiam sektoriui, darbuotojų skaičius krito daugelyje

Sukčiavimas kuriant klastotes kainuoja apie 200 mlrd. eurų kasmet. Klastotojai veikia tokiose svarbiose srityse kaip: medicina, mados verslas, maisto produktai, automobilių dalys, elektroniniai prietaisai, kosmetika, žaislų pramonė ir dar daugelyje kitų. Klastočių naudojimas Europoje didina riziką susižeisti arba pakenkti naudotojo sveikatai, o sukčiautojų nesąžininga konkurencija kenkia verslui. Statistika, susijusi su klastočių vartojimu Visame pasaulyje suklastotų produktų rinka per metus sudaro 200 mlrd. eurų, o tai prilygsta nelegalių narkotikų rinkai. 2010-2011 metais Europos Sąjungos šalių muitinės sulaikė 11 proc. daugiau suklastotų produktų nei ankstesniais

ES bendrojoje rinkoje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, tačiau daugiau nei 15000 nacionalinių techninių taisyklių gali apsunkinti gyvenimą įmonėms norinčioms laisvai prekiauti kitose ES šalyse. Vis dėl to jau yra sukurta priemonė, kuri leidžia įmonėms sustabdyti tokių numatomų barjerų arba taisyklių kūrimą. Informacinė procedūra, pagal 98/34/EC direktyvą, suteikia galimybę įmonėms sustabdyti naujas technines taisykles, kurios apsunkintų laisvą prekių arba paslaugų judėjimą, ir pareikalauti papildomo tyrimo. Nacionalinės techninės taisyklės yra priimtos tam, kad apsaugotų vartotojus. Niekas nenorėtų, kad jų sofa užsiliepsnotų,

Europos Komisija paskelbė kvietimą paraiškoms už 31,5 mln. eurų geriausiems 45 ekoinovacijų projektams. Visoje Europoje paskelbtas konkursas galioja iki 2013 metų Rugsėjo 5 dienos. Dalyviai turi pateikti naujoviškus aplinkosauginius sprendimus rinkai šiose penkiose srityse: 1. medžiagų perdirbimo 2. vanden 3. tvarios statybos produkcija 4. žaliasis verslas 5. maisto ir gėrimų sektorius Šis kvietimas pirmiausia yra skirtas privačiam verslui – ypač smulkiajam ir vidutiniam, kuris sukūrė inovatyvius žaliuosius produktus, procesus arba paslaugas ir susiduria su sunkumais juos pradėti paleisti į rinką. Laimėję šį kvietimą įmonės gali pasidengti iki

UŽIMTUMAS. KOMISIJA SIŪLO GERIAU TAIKYTI DARBUOTOJŲ TEISĘ Į LAISVĄ JUDĖJIMĄ Balandžio 26 d. Europos Komisija pasiūlė priemonių, padėsiančių geriau taikyti ES teisės aktus dėl piliečių teisės dirbti kitoje valstybėje narėje ir sykiu sudarančių galimybę lengviau naudotis šiomis teisėmis praktiškai. Šiuo metu nuolat kyla problemų dėl to, kad viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviai nepakankamai gerai žino ES taisykles nepriklausomai nuo to, ar nacionalinės teisės aktai atitinka jų reikalavimus, ar ne. Šis nepakankamas teisės aktų išmanymas ar supratimas yra pagrindinė diskriminacijos dėl pilietybės

STRATEGINĖS ES PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS PRIEMONĖS ES įsipareigojusi mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tačiau užsibrėžti tikslą tik sumažinti laipsnišką Žemės atmosferos atšilimą nepakanka. Žmonių gyvybei, sveikatai, pragyvenimo šaltiniams ir asmeniniam turtui jau kyla pavojus dėl nuolat gausėjančių ekstremalių klimato reiškinių. Pietų ir Vidurio Europą ištinka vis daugiau karščio bangų, miškų gaisrų ir sausrų. Šiaurės ir šiaurės rytų Europoje tikėtini dažnesni potvyniai ir didesnė pakrančių erozija.Vienos šalys jau imasi veiksmų pasaulinio atšilimo poveikiui mažinti, bet kitos dėl įvairių priežasčių

ES NORI MATYTI DAUGIAU MOTERŲ INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUJE Pramonės ir Moterų teisių komitetų nariai praeitą savaitę kartu su ekspertais aptarė, kaip paskatinti daugiau moterų rinktis karjerą Europos informacijos ir ryšių technologijų sektoriuje, kuriame iki 2015 m. gali būti sukurta iki 900 tūkst. papildomų darbo vietų. Europos informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje dirba 7 mln. darbuotojų, o moterys sudaro trečdalį jų. Darbo vietų skaičius šiame sektoriuje kasmet išauga daugiau kaip 100 tūkst., tačiau naujų IRT diplomantų vis mažėja. Prognozuojama, jog ateinančiais metais

IŠKASENŲ GAVYBA UŽSIIMANČIOMS ĮMONĖMS – NAUJI SKAIDRUMO REIKALAVIMAI Parlamento ir Tarybos atstovai balandžio 9 dieną neformaliai sutarė dėl griežtesnių skaidrumo reikalavimų naudingų iškasenų, tokių kaip nafta, dujos ar deimantai, gavyba užsiimančioms bendrovėms. Jos privalės viešai skelbti apie didesnius nei 100 tūkst. eurų mokėjimus valdžios institucijoms šalyse, kuriose vykdo veiklą. Europarlamentarai pasiekė, kad nauji skaidrumo reikalavimai būtų taikomi ir didelėms korporacijoms, kurios taip pat privalės viešai skelbti apie didesnius nei 100 tūkst. eurų vertės projektus – nepaisant galimo draudimo tai daryti pagal šalies,