Apie 1000 verslo įmonių ir verslo organizacijų yra įvardinusios 10 labiausiai apsunkinančių ES teisės aktų. 20,8 mln. Europos SVV įmonių sukuria 85% naujų darbo vietų Europoje. Laikantis principo „pradėkime nuo mažų“, Europos Komisija teikia ypatingą dėmesį SVV reguliavimui siekiant didinti darbo vietų skaičių Europoje. Po ilgų konsultacijų SVV įmonės įvardino 10 jų veiklą labiausiai apsunkinančių ES teisės aktų. Šių konsultacijų ir diskusijų tikslas buvo patikrinti, ar ES teisės aktai trukdo darbo vietų kūrimui, taip pat atpažinti pagrindinius trukdžius ir imtis

Kovo 8 d. Eurochambres naujienlaiškyje oficialiai paskelbtos Eurochambres rekomendacijos Lietuvai jos pirmininkavimo Europos Tarybai metu. Tai buvo išsakyta ir Lietuvos Vyriausybės Kancleriui p. A.Mačiuliui jo susitikimo su Eurochambres prezidentu Alessandro Barberis bei Generaliniu sekretoriumi Arnaldo Abruzzini metu vasario 26 d. Rekomendacijos buvo pateiktos šiose srityse: - Lietuvos vidaus rinka: pakeisti kryptį skiriant daugiau dėmesio esamos tvarkos ir direktyvų skatinimui; - SVV politika: kartu su valdžios atstovais inicijuoti diskusiją apie geresnės verslo aplinkos kūrimą Europoje. Ši diskusija turėtų vykti gruodžio mėn. vyksiančiame susitikime; - Sumanus valdymas: paskatinti

2011 metais per kasmetinį ES-JAV vadovų susitikimą buvo nuspręsta įkurti dvišalę aukšto lygio darbo grupę, kuriai buvo duota užduotis parengti rekomendacijas, kokios apimties susitarimas tarp ES ir JAV labiausiai paskatintų abiejų pusių verslo plėtrą ir ekonominį augimą. 2013 m. vasario 13 d. pasirodžiusioje minėtos grupės ataskaitoje rekomenduojama pradėti  derybas dėl ambicingo ES-JAV susitarimo, kuris turėtų apimti: 1. Abipusį prekių, paslaugų, investicijų ir viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą; 2. Mechanizmus, kaip suderinti ES ir JAV reguliacinius režimus/standartus; 3. Būdus pasaulinės prekybos taisyklėms bei principams atnaujinti.  Šioms rekomendacijoms pritarė tiek

  Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija kovo 12 d. kreipėsi į Lietuvos pramonininkų konfederaciją, Lietuvos verslo darbdavių konfederaciją, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją, Lietuvos verslo konfederaciją, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociaciją, Investuotojų forumą dėl Lietuvos pirmininkavimo prioritetų ES Taryboje. Lietuva 2013 m. 11 pusm. pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Vienas iš Ūkio ministerijos pirmininkavimo prioritetų yra Rinkos priežiūros ir produktų saugos paketas (toliau - Paketas), kurį Europos Komisija pateikė š.m. vasario 13 d. Paketą sudaro Reglamento dėl bendrosios produktų saugos ir

Enterprise Europe Network pagalba radus naujus įrangos tiekėjus Austrijoje, Sibiro žemės ūkio bendrovė ruošiasi išplėsti savo veiklą, pradėdama gaminti sviestą ir sultis. Tomsko regione, Sibire, žemės ūkis yra vienas svarbiausių sektorių. Vasily Zhuravlev vadovaujama įmonė užsiima pieno ir mėsos produktų gamyba, galvijų veisimu ir daržovių auginimu. Norėdamas išplėsti savo verslo veiklos kryptis, V. Zhuravlev kreipėsi į Enterprise Europe Network, kurio trys tūkstančiai specialistų 54 šalyse jau padėjo daugiau nei 5 tūkst. įmonių sudaryti technologines ar verslo bendradarbiavimo sutartis. Enterprise Europe Network specialistė

Viena iš mažų ir vidutinių įmonių, užsiimančių prekyba automobilių įranga, patraukė daugelio parodos dalyvių dėmesį, pritaikiusi Enterprise Europe Network organizuojamų seminarų metu įgytas žinias. Įsikūrusi Rytų Vokietijos Storkow mieste, įmonė „Alca Mobil auto accessories GmbH“ eksportuoja automobilių dalis ir įrangą į maždaug 50 šalių veikiančias didmeninės prekybos įmones. Nors ši įmonė nuolat dalyvauja parodose, iki šiol ji tai darydavo neturėdama tinkamai paruoštos konkrečios verslo strategijos ir taip praleisdama daugybę galimybių. Visa tai pasikeitė į gerąją pusę, kai įmonė „Alca Mobil“ sudalyvavo

„Internacionalizacija yra mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo būdas, tokiose mažose šalyse, kaip mūsų, o pagalbos teikimas vykdant šią veiklą yra viena iš vertingiausių paslaugų, kurias mes galime suteikti“, – teigia Hanna Heikkinen, Enterprise Europe Network priklausančių organizacijų koordinatorė Suomijoje, dirbanti Užimtumo ir ekonomikos ministerijoje Helsinkyje. Kaimyninės šalys, tokios kaip Švedija ir Rusija, yra labai patrauklios Suomijos MVĮ, kurios taip pat vis daugiau domisi besivystančiomis rinkomis – Brazilija ir Indija. Be informacinių ir komunikacijos technologijų (IKT) sektoriaus, Suomijos MVĮ yra aktyvios

Enterprise Europe Network buvo įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programą. Pasaulyje Enterprise Europe Network veikia 54 šalyse, pradėjęs veiklą nuo Europos Sąjungos (ES), ES šalių kandidačių, Europos ekonominės erdvės šalių, tinklas išsiplėtė į Azijos šalis ir net kitus žemynus, įtraukdamas korespondentinius centrus Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Šiaurės Afrikoje. Enterprise Europe Network yra didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, verslo paramos tinklas, kuriame dirba apie 3000 patyrusių specialistų iš beveik 600 organizacijų. Tinkle