MVĮ Savaitė: Europos Sąjungai reikia daugiau moterų verslininkių, skatinančių ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą Moterų verslumo potencialas pastaruoju metu yra pilnai neišnaudojamas ir ES reikia daugiau moterų verslininkių, skatinančių ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Tai buvo pagrindinė Europos mažų ir vidutinių įmonių savaitės Briuselyje žinia, siekiant paskatinti moteris apsvarstyti pradėti savo verslą. Europoje nacionalinės ekonomikos yra grindžiamos pridėtine verte, sukuriama tiekiant paslaugas, todėl poreikis turėti  didesnį ir geriau kvalifikuotą žmogiškąjį kapitalą yra itin aktualus. Šioje vietoje moterys gali

Komisija siūlo atnaujinti radijo įrangos direktyvą Europos Komisija pasiūlė atnaujinti Radijo ryšio įrenginių direktyvą. Šiuo pasiūlymu siekiama įsitikinti, kad visi rinkos dalyviai laikosi taisyklių, kurios skirtos užkirsti kelią trukdžiams, jog vartotojai neturėtų problemų, atidarant automobilio duris, prižiūrint kūdikius ar klausantis radijo. Komisija taip pat siūlo aiškiau išdėstyti ir supaprastinti direktyvą, kad jį būtų lengviau taikyti ir panaikinti nereikalingus sunkumus, padidinant visų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą reguliavimo sistema. Komisija siūlo: stiprinti direktyvos reikalavimų laikymosi lygį ir užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie radijo produktų, kurie

Europos verslo ir inovacijų tinklas pasiekė Indiją ir Kanadą bei plečiasi Kinijoje Europos verslo ir inovacijų tinklas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) atveria duris į pagrindines tarptautines rinkas, kartu atveriant naujas šakas Indijoje ir Kanadoje bei sustiprinant jų veikimą Kinijoje. Tai  buvo pranešta Tinklo metinėje konferencijoje, vykusioje spalio 22 d. Kipre. Indija yra paskutinė prisijungusi prie tinklo šalis. Naujajame Delyje pradėjo veikti trys nauji centrai. Tinklas netrukus pradės veikti ir Kanadoje, o Kinijoje bus įsteigti keturi nauji filialai - Šanchajuje ir Nanjing

Europos Sąjungos planai 2013 – iesiems metams – didžiausias susirūpinimas - plėtra ir darbai Europos Komisija parengė planus 2013-iesiems metams, orientuotus į Europos Sąjungos plėtrą ir žmonių sugrąžinimą į darbus. Apie 50 iniciatyvų bei geriausi pasiūlymai jau yra parengti visiems metams ir pirmąjam 2014-ųjų metų ketvirčiui. Svarbiausi dalykai nesikeičia – išeiti iš ekonominės krizės ir sugrąžinti Europos Sąjungą į tvarios plėtros kelią. Į pasiūlymų paketą įtrauktas skatinamųjų priemonių derinys, finansinės sistemos reformos ir žingsniai link glaudesnės sąjungos. Naujieji pasiūlymai aprėps: - Stabilumo, skaidrumo ir

2012 m. spalio 19 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudamas su Aplinkos apsaugos agentūra surengė nemokamą seminarą „Europos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema bei jos teikiama nauda įmonėms“. Seminaro metu Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėja dr. Milda Račaitė pristatė Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), taip pat apžvelgė šios sistemos diegimo patirtį Lietuvos įmonėje. UAB

Šiais metais Europos Sąjunga mini bendrosios rinkos dvidešimtmetį. Tam skirti renginiai 2012 m. spalio 15–20 d. vyksta visose ES valstybėse narėse, taip pat ir Lietuvoje. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Europos verslo ir inovacijų tinklu (Enterprise Europe Network), veikiančiu Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2012 m. spalio 17 d. Vilniuje surengė konferenciją „Europos Sąjungos bendrosios rinkos dvidešimtmetis“. Konferencijos dalyviams, verslo organizacijų ir įmonių atstovams, tai buvo gera proga prisiminti bendrosios rinkos plėtrą, jos teikiamą naudą bei galimybes Lietuvos verslui

ES bendroji rinka šiemet švenčia gimtadienį. Prieš dvidešimt metų buvo pašalinta šimtai techninių, teisinių ir biurokratinių kliūčių laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui. Tačiau su ja susiję lūkesčiai vis dar neatitinka tikrovės. Vidaus rinkos komitetas antradienį pritarė Reginos Bastos (Europos liaudies partija, Portugalija) pranešimui, kuriuo raginama nedelsiant spręsti problemas, susijusias su profesinių kvalifikacijų pripažinimu, tarpvalstybiniu apmokestinimu, sąskaitų atidarymu ir automobilių registravimu užsienyje. Tarp kitų problemų – įsidarbinimo, verslo steigimo, dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose kitoje šalyje kliūtys. Pranešime pažymima, kad jos dažniausiai kyla dėl

Spalio 1 d. Europos Komisija priėmė du teisės aktus, kurie padės užtikrinti, kad kvapiųjų medžiagų naudojimas maisto produktuose taptų dar saugesnis ir skaidresnis. Maisto pramonėje bus galima naudoti tik tas kvapiąsias medžiagas, kurios įtrauktos į patvirtintus sąrašus. Kvapiosios medžiagos jau seniai saugiai naudojamos įvairių maisto produktų – gėrimų, konditerijos gaminių, dribsnių, pyragų ir jogurtų – skoniui ir (arba) kvapui keisti, o dabar jos įvertintos ES lygmeniu. „Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir kitos mokslinės institucijos labai prisidėjo, kad šiais kvapiosioms medžiagoms skirtais teisės

Spalio 2 d. Klaipėdoje įvyko tarptautinė verslo kontaktų mugė „EastLink: mokslo ir verslo partnerystė“

Spalio 2 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaujant su Klaipėdos mokslo ir technologijų parku jau antrą kartą surengė tarptautinę verslo kontaktų mugę „EastLink: mokslo ir verslo partnerystė“, kurioje dalyvavo mokslo ir verslo atstovai iš Rusijos, Nyderlandų ir Latvijos, veikiantys atsinaujinančios energijos, gamybos ir paslaugų, technologijų ir tyrimų srityse. Įvyko 32 individualių susitikimai. Verslo kontaktų mugė vyko spalio 1-2 d. vykusios tarptautinės konferencijos „EastLink: the Way to Knowledge Economy 2012“