Europos Komisija pradėjo vykdyti viešas konsultacijas dėl anglies dioksido panaudojimo ekonomijos iki 2050 metų. Šios konsultacijos vyks iki 2010 m. gruodžio 8 d. Konsultacijų tikslas - išklausyti visuomenės nuomonę, kaip būtų galima sumažinti anglies dioksidą išskiriančių šaltinių naudojimą Europoje. 2011 m. pirmoje pusėje Europos Komisija pateiks strategiją, kurios tikslas - sumažinti dujų emisiją 80-85% iki 2050 m. (lyginant su 1990 m. lygiu). Tolimesni Europos Sąjungos veiksmai bus nukreipti į šiuos esminius sektorius: elektros ir dujų rinką, energijos šaltinius, transportą, pirkėjų elgesį

Europos INNOVA konferencija „Europos pertvarkymas: socialinių iššūkių perdavimas antrepreneriams ir inovacijoms" vyko spalio 27-29 dienomis Liegėje. Konferencijoje dalyvavo 500 Europos INNOVA bendruomenės narių. Tarp jų buvo politikos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovų, kurie diskutavo kaip inovacijų plėtra galėtų padėti išspręsti ekonomines ir socialines Europos problemas. Nuoroda: http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about Informaciją pateikė: Aivaras Knieža Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Įmonių ir pramonės direktoratas paskelbė 27 Europos Sąjungos šalių pramonės konkurencingumo apžvalgą. Šios apžvalgos tikslas - išanalizuoti pramonės konkurencingumą Europos Sąjungoje bei pateikti pasiūlymus, kaip šį konkurencingumą padidinti tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų. 2020 m. Europos strategijoje prioritetinėmis sritimis įvardijami konkurencijos didinimas, aplinkai draugiška ir efektyviai resursus naudojanti ekonomika. Nuoroda: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/533&format=HTML&aged=0&language=ENguiLanguage=en Informaciją pateikė: Aivaras Knieža Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto