Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2010 m. lapkričio 23 d. Vilniuje surengė konferenciją „Atliekų tvarkymas: naikiname ar saugome Lietuvos gamtą?“. Konferencijos dalyvius pasveikino bei pristatė atliekų tvarkymo Lietuvoje koncepciją LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas. Aplinkos ministerijos Atliekų valdymo skyriaus vedėja Raminta Radavičienė supažindino su LR vyriausybės atliekų tvarkymo politika, strategija ir paramos programomis. Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus II-sis sekretorius Piotr Hajdecki supažindino konferencijos dalyvius su Lenkijoje veikiančiu žaliųjų

Europos Komisija (EK) planuoja esminius Asmens duomenų apsaugos Direktyvos 95/46/EB pakeitimus, kurie įtakos ES veikiančias įmones. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, yra atsakingas už įmonių apklausą ir renka informaciją apie planuojamos pakeisti direktyvos poveikį verslui. Klausimynas yra skirtas visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), dirbančioms įvairiuose sektoriuose. EK didelę reikšmę turi MVĮ pasiūlymai, nes norima išvengti  didelės administracinės  naštos, atsirandančios dėl asmens duomenų apsaugos.  MVĮ, priklausomai nuo dydžio, taip pat gali turėti pasiūlymų

Pagal 6-tąjį Bendrijos inovacijų tyrimą, kurį paskelbė Eurostatas, daugiau kaip pusė 27-iose valstybėse-narėse veikiančių įmonių yra inovatyvios. Visose valstybėse narėse 52 proc. įmonių, veikiančių pramonės ir paslaugų sektoriuose, teigė 2006-2008 metais ėmėsi veiklos inovatyvinimo. Tarp visų 27 valstybių-narių, šiuo metu didžiausias inovatyvių veiklų santykis užfiksuotas Vokietijoje (80% įmonių), Liuksemburge (65%), Belgijoje ir Portugalijoje (kiekvienoje 58%) bei Airijoje (57%). Žemiausi rodikliai pastebėti Latvijoje (24%), Lenkijoje (28%), Vengrijoje (29%), Lietuvoje (30%) ir Bulgarijoje (31%). Bendrijos inovacijų tyrimas (BIT) 2008 yra įmonių, veikiančių ES valstybėse-narėse,

Europos Komisija (EK) pateikė projektą Europos Sąjungos (ES) prekybos politikai, siekiant padėti atgaivinti Europos ekonomiką. Jos diskusijų dokumente „Prekyba, augimas ir pasauliniai reikalai“ Komisija analizuoja, kodėl prekyba yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis. Komisija siūlo strategiją sumažinti prekybos kliūtis, atverti globalias rinkas ir pasiekti sąžiningą susitarimą dėl Europos verslo. Visiems rūpimas tikslas yra griežtesnis būdas užtikrinant, kad prekybos nauda pasiektų Europos piliečius. Diskusijų dokumentas yra pateiktas kartu su kitais dviem. „Pasaulinės Europos strategijos 2006-2010 pasiektos pažangos“ ataskaita apžvelgia

Antonio Tajani, Europos Komisijos viceprezidentas, atsakingas už pramonę ir verslumą, lapkričio 5 d. Pekine atidarė Europos Sąjungos smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) skirtą centrą (EU SME Centre). Remiama Europos Komisijos, naują įstaiga teiks informaciją, konsultacijas, rengs mokymus ir kontaktų muges Europos SVĮ, norinčioms eksportuoti arba investuoti į Kinijos rinką. Išsamiau:

Ataskaitoje teigiama, kad pagrindinių Europos įmonių investicijos į technologijų vystymą 2009 m. sumažėjo 2,6%. Šis investicijų apimčių kritimas yra mažesnis nei Jungtinėse Valstijose (5,1%), bet didesnis nei bendrai visose pasaulio rinkose (1,9%). Azijos įmonės pamažu tampa investicijų į technologijų vystymą lyderėmis. Šiuo metu pagal investicijas į technologijų vystymą pirmauja Toyota (Japonija). Stambiausių investuotojų sąraše taip pat yra ir 3 Europos įmonės. Nuoroda: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm Informaciją pateikė: Daiva Vyšniauskienė Enterprise Europe Network projekto vadovė / koordinatorė Kauno

Norint Europai užsitikrinti pasaulio ekonomikos lyderio pozicijas reikia ypatingą dėmesį teikti Europos pramonės vystymui – tokios išvados priėjo Europos Komisijos konferencijos „Integruota pramonės politika globalizacijos eroje“ dalyviai. Siekiant didinti Europos pramonės konkurencingumą siūloma imtis šių veiksmų: • kruopščiai reformuoti ir pertvarkyti Europos teisės aktus • sumažinti teisės aktų apimtį, juos sukonkretinti taip sumažinant papildomus kaštus Europos įmonėms • remti mažų ir vidutinių įmonių steigimą supaprastinant kreditų teikimo procedūras bei padedant joms įsilieti į tarptautinę rinką • pristatyti Europos standartų kūrimo strategiją, atitinkančią pramonės poreikius • užtikrinti pramonės efektyvumą besikeičiančioje aplinkoje, tobulinti

Europos Komisija pradėjo vykdyti bendrosios rinkos skatinimo programą. Bendrosios Rinkos Aktas yra labai ambicinga programa, apimanti 50 rodiklių, kurie didina pirkėjų pasitikėjimą bendrosios rinkos nauda bei skatina Europos ekonomikos augimą. Kelios pagrindinės idėjos: • palengvinti mažų ir vidutinių įmonių prieigą prie kapitalo rinkos. • supaprastinti ir patobulinti PVM sistemą. • stimuliuoti bei skatinti inovacijas per Europos Sąjungos patentų sistemą. • realybėje sukurti bendrą paslaugų rinką. • pagerinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo galimybes viešųjų pirkimų procesuose. Nuo šiol kelis mėnesius 50 programos rodiklių bus viešai svarstoma Europos debatuose. 2011 m. pavasarį planuojama pradėti šią

Pagrindinis šios programos tikslas – užtikrinti aukštųjų technologijų sektoriuje dirbančių mažų bei vidutinių įmonių finansavimą ilgalaikiuose projektuose. Šis pasiūlymas galioja tik toms įmonėms, kurios turi galimybę ateityje įgyvendinti pačias inovatyviausias šiuolaikines mokslo idėjas. Finansavimo gavimo procesas apima 2 etapus. Konsorciumas privalo turėti bent vieną aukštųjų technologijų MVĮ su visa reikalinga įranga. Ši įmonė vadovaus vystymo projekto rengimui. Paraiškos smulkiems projektams priimamos nuo dabar. Kiekvienai paraiškai finansuoti gali būti skirta iki 1 milijono eurų. Didžiausią dalį paramos gaus dalyvaujanti MVĮ įmonė. Nuorodos: Daugiau informacijos

Europos Komisija (EK) paskelbė ataskaitą apie trečiųjų šalių taikomas prekybą galimai varžančias priemones 2008 - 2010 m. Komisija apžvelgia tarifines ir netarifines priemones, kurias taiko 30 pagrindinių ES prekybinių partnerių, įskaitant Rusiją, JAV, Kiniją, Indiją ir kitas šalis. Pasak EK, šiandien eliminuota vos 10 proc. iš daugiau nei 330 trečiosiose šalyse nuo ekonominės krizės pradžios įvestų prekybą ribojančių priemonių (vien šių metų gegužės-rugsėjo mėnesiais įvestos 66 naujos priemonės). Rusija, kaip įprasta, pripažinta daugiausia nuo krizės pradžios priemonių taikančia šalimi. Visa ataskaita anglų kalba skelbiama EK Prekybos generalinio