Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau - Agentūra) praneša, kad spalio 13-15 d.d. rengiama virtuali mugė, kurio tikslas pakviesti visas BIO suinteresuotas grupes ir paskatinti kurti bendradarbiavimo tinklus bei teikti bendras paraiškas projektams pagal 7-osios bendrosios programos teminę sritį "Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos". Idėjų mugėje bus galima sutikti ir tarptautinius, ir vietinius partnerius, norinčius bendradarbiauti naujajame 2011 m. kvietime teikti paraiškas. Agentūra kviečia registruotis ar atnaujinti savo profilį, nurodant asmeninius mokslinius interesus arba partnerio paiešką, nurodant kokios srities partnerių ieškote, atsižvelgiant

Europos Komisija inicijavo viešąją konsultaciją dėl 2003/98/EB direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. Konsultacijos metu siekiama sužinoti nuomonę dėl viešojo sektoriaus informacijos prieinamumo ir jos pakartotinio naudojimo klausimų, 2003/98/EB direktyvos nuostatų galimų pakeitimų. Atsižvelgiant į šių konsultacijų rezultatus bus peržiūrėta 2003/98/EB direktyva ir įvertintas jos taikymo poveikis. Maloniai prašome dalyvauti konsultacijoje nuorodoje: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010 Konsultacijos pabaiga – lapkričio 30 d. Konsultacijos rezultatai bus

Technologijų pažanga šiandien leidžia bendrauti su pasauliu realiu laiku, čia ir dabar ieškoti naujų idėjų, dalintis patirtimi, megzti partnerystės ryšius. Jau nuo 2008 m. veikia Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. EEN – Europe Enterprise Network), kuris buvo įsteigtas Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų programą. EEN (www.paramaverslui.eu ) - tai didžiausias verslo paramos tinklas Europoje, veikiantis 45-iose valstybėse. Čia sukaupta plati technologijų duomenų bazė, leidžianti Lietuvos įmonėms surasti reikiamus technologinius sprendinius arba įmonėje sukurtus sprendinius pasiūlyti Europos