Enterprise Europe Network - Europos verslo ir inovacijų tinklas, veikiantis Kauno, Klaipėdos ir  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, drauge su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) partneriais Lietuvoje – Valstybine darbo inspekcija 2010 m. gegužės mėn. Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Vilniuje pristatė Europos informacinę kampaniją „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“. Visoje Europoje 2010 ir 2011 metais organizuojamos Saugių darbo vietų kampanijos pagrindinė tema yra saugi techninė priežiūra. Pirmasis seminarų ciklo renginys, skirtas saugiai technikos priežiūrai, sulaukė 155 įmonių atstovų.

Kiekviena verslo organizacija turi savo tikslus bei būdus jiems pasiekti. Vieniems tai daryti sekasi geriau, kitiems prasčiau. Vieni sėkmingai plečiasi, kurdami naujas darbo vietas, kiti sėkmingai bankrutuoja didindami bedarbių skaičių. Tiek sėkmingos plėtros organizacijoje atveju, tiek organizacijos bankroto atveju pasekmės aiškios, tačiau priežastys gali būti labai įvairios. Įtakingi verslo analitikai, ekonomistai bei šalies ekonomika besirūpinantys politikai akcentuoja požiūrio į organizaciją pasikeitimą, kuris lemtų sėkmę ilguoju laikotarpiu. Pasikeitimas liečia ne tik vadovą, kuris kuria strategiją ateičiai. Pasikeitimas turi paliesti ir visus

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją siekdama padrąsinti organizacijas pateikti tikrų dvigubo finansavimo atvejų pavyzdžius, kuriuos jos aptiko savo veikloje su užsienio šalimis. Konsultacijos metu konkrečiai domimasi mokesčiais, sumokėtais mokesčių institucijoms ( t.y. tiesioginiai mokesčiai), tokie kaip pajamų mokestis, priskaitomasis mokestis, paveldėjimo ir dovanojimo mokestis. Komisija siekia sužinoti, kokio mąsto ši problema ir kokia jos finansinė įtaka. Taip pat domina dvigubo apmokestinimo atvejai, kurie buvo išspręsti po apeliacijos mokesčių organams, ypač, kiek laiko užtruko apeliacijos procesas. Komisija laukia ir pasiūlymų, kaip išvengti

Gegužės 18 d. Europos Komisija numatė būdų, kaip gerinti biologinių atliekų tvarkymą ES ir gauti dar daugiau naudos aplinkai ir ekonomikai. Biologiškai skaidžios sodo, virtuvės ir maisto atliekos kasmet sudaro 88 milijonus tonų komunalinių atliekų ir daro didelį poveikį aplinkai. Kita vertus, jos gali būti ir labai vertingos – jas galima panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį arba perdirbti.Šiandieniniame komunikate skatinama imtis priemonių, kuriomis galima išnaudoti šį potencialą pasitelkiant galiojančius teisės aktus, bet valstybės narės gali pačios nuspręsti, kurios priemonės joms

Pastaruoju metu vis labiau ir labiau yra kalbama apie partnerystės svarbą inovacinei veiklai. Iš tiesų galima sutikti, kad bendradarbiaudamos įmonės sparčiau kuria naujus produktus bei su mažesnėmis sąnaudomis juos pateikia į rinką. Tarptautinės partnerystės privalumai dar platesni – jos dėka tarp partnerių yra dalinamasi patirtimi, žiniomis ar net inovatyviais technologiniais sprendimais. Todėl praktine inovacine veikla pagrįstos partnerystės nauda yra akivaizdi. Tačiau kaip užmegzti tokią partnerystę? Apie šiuos ir kitus klausimus šioje laidoje. Laidoje dalyvauja: UAB „Aiva sistemos“  generalinis direktorius –  dr. Robertas Šertvytis; VšĮ

Nemažos dalies mokslininkų nuomone, taisyklės, kurių laikantis jų projektams skiriamos Europos Sąjungos lėšos, nenuoseklios ir nepagrįstai sudėtingos. Jie skundžiasi ir tuo, kad paraiškų dėl mokslinių tyrimų finansavimo teikimo terminai per trumpi ir kad įvairiuose projekto etapuose vėluojama išmokėti skirtus pinigus. Pripažinusi, kad dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose tapo sudėtinga, ir siekdama, kad teikti paraiškas ir administruoti dotacijas būtų lengviau, Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles. Pagal jos planą būtų įdiegtos naujos kompiuterių sistemos, supaprastinta administravimo tvarka, užtikrinta, kad taisyklės būtų taikomos nuosekliai,

Atidariusi paviljoną pasaulinėje parodoje Šanchajuje, Europos Sąjunga pirmą kartą prisistato plačiajai Kinijos visuomenei. Tai pirmas kartas, kai Europos Sąjungai atstovaujama pasaulinėje parodoje, kuri surengta ne Europoje. Gavusi savo antros pagal dydį prekybos partnerės Kinijos kvietimą, Europos Sąjunga gegužės 1d. Šanchajuje atidarė savo paviljoną, kuriame bus galima lankytis šešis mėnesius.Pasirinkusi temą "Sumani Europa" Europos Sąjunga siekia ne tik kinams, bet ir lankytojams iš viso pasaulio pristatyti savo laimėjimus, pavyzdžiui, studentų mainų programą "Erasmus" ir bendrą valiutą. Paviljone rodomi trimačiai filmai, kuriuose

Komisija siekia sukurti Europos strategiją dėl švarių ir energiją tausojančių transporto priemonių. Įgyvendinant veiksmų programas, bus siekiama strategijoje nustatytų tikslų. Pirma, bus siekiama skatinti naują pramonės požiūrį, grindžiamą ekologiškomis ir energiją taupančiomis transporto priemonėmis, kurios padidintų Europos pramonės konkurencingumą ir suteiktų naujų darbo vietų bei remtų restruktūrizavimą. Antra, strategija turėtų padėti Europos pramonei, atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje svarbiausias vaidmuo tenka alternatyvioms jėgainių technologijoms. Trečia, strategija skatins “žaliąją ekonomiką”. Išsamią informaciją apie 2010 m. balandžio 28 dienos Europos Komisijos komunikatą: Europos strategija

Europoje daugėja idėjų automobiliuose įrengti automatinę pagalbos iškvietos sistemą šalininkų. Dabar diegti sistemą pasiryžusios jau 25 Europos šalys, tarp jų ir ES nepriklausančios Islandija, Norvegija bei Šveicarija. Europos automobilių gamintojai ir mobiliojo ryšio operatoriai pareiškė savo pritarimą. Nors šalininkų gausėja, praėjus penkeriems metams nuo kampanijos pradžios sistema "eCall" dar neveikia nė vienoje ES šalyje. Europos Komisija paragino nacionalines valdžios institucijas sistemą "eCall" pradėti diegti daug anksčiau, bet kai kurios šalys išreiškė nerimą dėl numatomų išlaidų (apie 100 EUR kiekvienam automobiliui). Kitose

Balandžio 26-ąją, Pasaulio intelektinės nuosavybės dieną, Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę ir saugiau jaustis ES ir pasaulio rinkose“ buvo pristatyta intelektinės nuosavybės metodinė medžiaga lietuvių kalba, skirta labiausiai dėl klastojimo pažeidžiamoms tekstilės, baldų, odos ir avalynės pramonėms. Tai pirmoji tokio pobūdžio medžiaga paruošta Lietuvos verslui. Leidinyje išsamiai pateikiama informacija apie intelektinės nuosavybės apsaugą dvidešimtyje ES ir pasaulio šalių bei patarimai, kurie skirti palengvinti įmonėms ruošti strategijas kovoje su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, susijusiais su prekių ženklo ir